Znalecké posudky

Znalecký posudek je nezávislé a neutrální hodnocení, které může sloužit jako jeden z podkladů pro rozhodování některých institucí (například finanční úřad nebo soud). Lze jej také využít jako důkazní prostředek.

Obzvláště velký význam mají znalecké posudky v situacích, kdy existuje několik možných způsobů řešení, nebo výkladů určitého problému a pro objektivní rozhodnutí je zapotřebí posouzení skutkových okolností.

Společnost PwC ČR vám, coby znalecký ústav disponující příslušným oprávněním, může vyhotovit znalecký posudek především v následujících oblastech:

  • Transakce při fúzích a akvizicích
  • Mezinárodní zdanění
  • Ekonomické posudky
  • Odčitatelná položka na výzkum a vývoj
  • Transferové ceny
  • Daň z přidané hodnoty

Rádi vám vyjdeme vstříc i v individuálních situacích, proto nás prosím neváhejte kontaktovat.