Služby při zajištění pracovního povolení a víza

View this page in: English

Společnost PwC vám nabízí služby týmu odborníků na poradenství v oblasti legalizace pobytu cizích státních příslušníků v České republice. Zahraničním pracovníkům (tj. cizincům ze třetích zemí či občanům členských států EU) a jejich rodinným příslušníkům pomůžeme splnit jejich povinnosti vůči imigračním úřadům, včetně vyřízení agendy před zahájením a po ukončení pracovního pobytu.


PwC - zajištění pracovního povolení a víza - mapka

 

Nabídka našich základních služeb:

 • hloubková kontrola interních imigračních procesů
 • pracovní povolení
 • krátkodobá a dlouhodobá pobytová víza
 • prodlužování pracovních povolení a povolení k pobytu
 • přihlášení krátkodobých a dlouhodobých víz na cizinecké policii České republiky
 • povolení k trvalému pobytu
 • přihlášení a odhlášení občanů Evropské unie na cizinecké policii České republiky
 • přihlášení občanů EU na úřadech práce
 • povolení k pobytu pro občany Evropské unie
 • pozvání ověřené cizineckou policií České republiky
 • získávání českého státního občanství
 • ohlašování změn na cizinecké polici České republiky (pas, adresa, rodinný stav)
 • podání žádosti o rodné číslo
 • zajištění vyššího ověření dokumentů (apostila, superlegalizace)
 • registrace zahraničních vozů v České republice
 • české řidičské průkazy
 • parkovací karty
 • získávání pasů na zastupitelských úřadech cizích států v České republice
 • obchodní víza pro cestování do zahraničí
 • konzultace po příjezdu do České republiky a před odjezdem z České republiky
 • přeprava domácích zvířat do České republiky

Publikace