Daňové publikace

View this page in: English

Tax, Legal & Business News

přináší aktuální informace o změnách a novinkách v daňové legislativě, informace z oblasti auditu, účetnictví, finančního poradenství a jejich faktických dopadech na vaše podnikání.

Stáhnout

Paying Taxes 2017*

Studie Paying Taxes 2017 se zabývá daňovými soustavami ve 190 zemích světa od roku 2006. Měří všechny mandatorní daně a poplatky, které musí středně velké firmy platit v daném roce. Daně a poplatky v sobě zahrnují daň ze zisku, korporátní daně, sociální příspěvky, daně, které platí zaměstnavatel za svého zaměstnance, majetkové daně, daň z převodu nemovitosti, daň z dividend, daň z kapitálového majetku, daň z finančních transakcí, daně spojené se sběrem odpadu, silniční daň a další menší daně a poplatky.

Studie Paying Taxes 2017 ke stažení (pdf 13,3 MB)
Globální webová stránka Paying Taxes 2017

Stáhnout

International Assignment Services: Taxation of International Assignees*

Tato brožura usnadňuje cizincům, kteří plánují praci v České republice, orientaci v českém daňovém prostředí a souvisejících službách. Pracuje s daňovými zákony a předpisy platnými od ledna 2016.

Stáhněte si brožuru Taxation of International Assignees 2016 (pdf 2,24 MB)

Stáhnout

Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

Cílem této publikace je seznámit vás se základními úskalími v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění a upozornit na některé další důležité skutečnosti související s pracovním pobytem Čechů v zahraničí.

Více o publikaci Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí (pdf 6,3 MB)

Stáhnout

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2015/16*

Celosvětový přehled daní právnických osob 2015/2016 vám nabízí ucelené informace o daňových systémech v oblasti korporátních daní ve více než 150 zemích celého světa.

Přehled, sestavený daňovými odborníky PwC v každé jednotlivé zemi, obsahuje mimo jiné změny v daňové legislativě i klíčové informace o daních z příjmu, nepřímých daních, skupinovém zdanění, úvěrech a pobídkách, odpočtech a mnoho dalšího.

Více o Celosvětovém přehledu daní právnických osob 2015/2016 (pdf 8 MB)

Nejaktuálnější informace, aktualizované v průběhu celého roku naleznete na www.pwc.com/taxsummaries

Stáhnout

International Tax Review Tax management in companies*

Mezinárodní přehled daňového řízení v podnicích.

Stáhněte si přehled International Tax Review Tax management in companies (pdf 1,18 MB)

 


* K dispozici pouze v anglickém originále


Pro zobrazení stránek publikací daňové politky klikněte prosím sem.