Vedení mezd dodavatelským způsobem

View this page in: English
Vedení mezd dodavatelským způsobem - obrázek

Jste společnost, která hledá zpracovatele mezd pro dočasnou výpomoc nebo pro dlouhodobější spolupráci?

Je pro vás výhodnější přesunout administrativu spojenou se zpracováním mezd na zkušené odborníky nebo potřebujete poradit s otázkami mzdové problematiky?

Zaměstnáváte zahraniční odborníky na základě smlouvy o mezinárodním pronájmu pracovní síly a potřebujete pro ně vést mzdovou agendu v České republice?

Společnost PwC vám může pomoci zavést a vést mzdové účetnictví podle legislativy platné v České republice.

 

Nabídka našich služeb je následující:
 

 • výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • výpočet povinných odvodů na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení
 • výpočet hrubé mzdy z čisté mzdy („gross up“)
 • příprava podkladů pro zaúčtování mezd
 • příprava platebních příkazů k úhradě mezd zaměstnancům i odvodů institucím
 • úhrady mezd a povinných odvodů prostřednictvím internetového bankovnictví
 • příprava výplatních pásek
 • příprava povinných přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • příprava přehledu mezd podle požadavků klienta
 • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění pro zaměstnance
 • příprava výkazu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pro finanční úřady
 • příprava výkazu vyúčtování daně z příjmů vybíraných srážkou pro finanční úřady
 • příprava evidenčních listů důchodového pojištění pro správy sociálního zabezpečení
 • příprava mzdových listů zaměstnanců
 • prohlášení poplatníka pro daňové účely pro aktuální a nový kalendářní rok
 • zavedení nového zaměstnance (příprava přihlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení, prohlášení poplatníka pro daňové účely)
 • ukončení zaměstnance (příprava odhlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenčního listu důchodového pojištění)
 • vedení osobního spisu zaměstnance
 • registrace nově vzniklých společností u zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, finančních úřadů a pojišťovny z titulu zákonného pojištění
 • asistence při kontrolách ze strany těchto úřadů
 • příprava potvrzení o příjmech na žádost zaměstnanců
 • nastavení mzdového systému
 • asistence při výběru a implementaci mzdového systému
 • rekonstrukce mezd
 • podpora při řešení mzdových metodických problémů
 • mzdové poradenství a interpretace mzdové legislativy
 • vedení mezd pro specialisty pracující v České republice na základě smlouvy o mezinárodním pronájmu pracovní síly
 • poradenství v oblasti zaměstnaneckých benefitů (blíže Poradenství pro lidské zdroje)