Vedení mezd dodavatelským způsobem

View this page in: English

Jste společnost, která hledá zpracovatele mezd pro dočasnou výpomoc nebo pro dlouhodobější spolupráci?

Je pro vás výhodnější přesunout administrativu spojenou se zpracováním mezd na zkušené odborníky nebo potřebujete poradit s otázkami mzdové problematiky?

Zaměstnáváte zahraniční odborníky na základě smlouvy o mezinárodním pronájmu pracovní síly a potřebujete pro ně vést mzdovou agendu v České republice?

Společnost PwC vám může pomoci zavést a vést mzdové účetnictví podle legislativy platné v České republice.


Nabídka našich služeb je následující:

 1. měsíční zpracování mezd
  • výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • výpočet povinných odvodů na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení
  • výpočet hrubé mzdy z čisté mzdy („gross up“)
  • příprava podkladů pro zaúčtování mezd
  • příprava platebních příkazů k úhradě mezd zaměstnancům i odvodů institucím
  • úhrady mezd a povinných odvodů prostřednictvím internetového bankovnictví
  • příprava výplatních pásek
  • příprava povinných přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
  • příprava přehledu mezd podle požadavků klienta


 2. čtvrtletní zpracování mezd
  • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání


 3. roční zpracování mezd
  • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňového zvýhodnění pro zaměstnance
  • příprava výkazu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků pro finanční úřady
  • příprava výkazu vyúčtování daně z příjmů vybíraných srážkou pro finanční úřady
  • příprava evidenčních listů důchodového pojištění pro správy sociálního zabezpečení
  • příprava mzdových listů zaměstnanců
  • prohlášení poplatníka pro daňové účely pro aktuální a nový kalendářní rok


 4. vedení personální evidence zaměstnanců
  • zavedení nového zaměstnance (příprava přihlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení, prohlášení poplatníka pro daňové účely)
  • ukončení zaměstnance (příprava odhlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenčního listu důchodového pojištění)
  • vedení osobního spisu zaměstnance


 5. komunikace s úřady
  • registrace nově vzniklých společností u zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, finančních úřadů a pojišťovny z titulu zákonného pojištění
  • asistence při kontrolách ze strany těchto úřadů


 6. příprava potvrzení
  • příprava potvrzení o příjmech na žádost zaměstnanců


 7. další projekty týkající se mezd
  • nastavení mzdového systému
  • asistence při výběru a implementaci mzdového systému
  • rekonstrukce mezd
  • podpora při řešení mzdových metodických problémů
  • mzdové poradenství a interpretace mzdové legislativy
  • vedení mezd pro specialisty pracující v České republice na základě smlouvy o mezinárodním pronájmu pracovní síly
  • poradenství v oblasti zaměstnaneckých benefitů (blíže Poradenství pro lidské zdroje)