Transferové ceny

View this page in: English

V rámci celosvětového obchodu získávají stále více na významu obchodní transakce probíhající v rámci nadnárodních společností. Transakce mezi spřízněnými subjekty jsou ovlivněny českými právními předpisy, které byly v nedávné době výrazně zpřísněny. Pro daňové účely je posuzováno splnění tzv. pravidla tržního odstupu, jež v poslední době podléhá častým kontrolám finančních úřadů. Důsledkem nesprávného nastavení transferových cen je doměření daně a penále. V případě společností, které obdržely investiční pobídky, může nesprávné ošetření transferových cen způsobit rovněž případnou ztrátu těchto pobídek.

Odborný tým daňových poradců PwC, který se specializuje na české i mezinárodní zdanění a  má dlouholeté znalosti v  jednotlivých průmyslových odvětvích, vám nabízí zpracování analýzy rizik a srovnávací studie, které umožní stanovit cenu služeb a zboží v souladu s pravidlem tržního odstupu. Pomůžeme vám vytvořit strategie a postupy pro transferové ceny a zajistit dokumentaci v souladu se směrnicí OECD.


Typické projekty

 • Vyhodnotíme vaši stávající strategii pro transferové ceny a identifikujeme možná rizika.
 • Na základě pečlivé analýzy situace a potřeb vašeho podniku vám zrevidujeme a upravíme či navrhneme novou strategii pro transferové ceny (aktivní či reaktivní) včetně

  • kontroly všech postupů v oblasti transferových cen a
  • srovnávací studie vašeho průmyslového odvětví.
 • Provedeme důkladnou srovnávací studii ve vašem odvětví, což nám umožní určit ceny či ziskovost zboží a služeb, které budou v souladu s pravidlem tržního odstupu. V rámci tohoto projektu

  • s vámi spolupracujeme na tvorbě nové strategie a postupů a
  • pomůžeme vám připravit a podat žádost o závazné posouzení transferových cen.
 • Dle zákona o daních z příjmů je možné finanční úřad požádat o závazné posouzení transferových cen. V této souvislosti vám nabízíme

  • asistenci  při přípravě a podání takové žádosti včetně podpůrné dokumentace,
  • komplexní transformaci vašich stávajících obchodních struktur za účelem daňové optimalizace a zvýšení efektivity (přeměna hodnotového řetězce) a
  • podporu při přípravě veškeré nezbytné dokumentace.
 • Zajistíme veškerou dokumentaci, kterou v souvislosti s transferovými cenami vyžadují doporučení OECD. Tato dokumentace je klíčovým důkazem toho, že vaše strategie plně odpovídá všem předpisům. Následně vám poskytneme plnou podporu při veškerých jednáních s finančním úřady.

 • Nabízíme vám zastupování vaší společnosti v jednáních s finančním úřadem, případně asistenci  při přípravě dokumentace pro soudní řízení.

Publikace