Poradenství v oblasti správy podnikových financí

View this page in: English

Naši specialisté na finance a treasury pomohou vaší společnosti snížit náklady navržením daňově efektivní kapitálové struktury a dalším poradenstvím v oblasti podnikových financí. Naše služby zahrnují poradenství v oblasti leasingu, projektování finančních transakcí, daňově výhodná řešení uspořádání podnikových financí, posouzení daňových dopadů finančních produktů apod.


Nabídka služeb

Poradenství v oblasti správy podnikových financí - obrázek

  • poradenství týkající se financování a řízení operací treasury včetně tzv. operací cash-pool
  • vypracování strategií daňového plánování za účelem snížení daňových rizik v souvislosti s náklady na financování
  • analýza daňových důsledků investování do cenných papírů,
  • analýza daňových důsledků zajišťovacích operací, repo operací apod.
  • navržení daňově výhodné kapitálové struktury
  • poradenské služby v souvislosti s daňově výhodnými řešeními v oblasti podnikových financí
  • poradenství týkající se strategie a transakcí v oblasti leasingu