Mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur

View this page in: English
 • Jste zahraniční společnost, která hodlá investovat v České republice?
 • Jste česká společnost, která plánuje expanzi svých aktivit do zahraničí?
 • Může vaše společnost využít holdingové či finanční struktury s mezinárodními prvky za účelem optimalizace skupinové daňové zátěže?
 • Hradí vaše společnost platby do zahraničí např. ve formě dividend, úroků či poplatků za služby?
 • Spolupracujete v České republice se zahraničními partnery?

Specializovaný tým odborníků společnosti PwC vám odpoví na otázky týkající se mezinárodních transakcí, navrhne daňově optimální strukturu podnikání či doporučí změnu existující struktury, čímž vám umožní snížit daňové náklady a zvýšit zisky.

 

Typické projekty

 • transakce s mezinárodním prvkem
  • poradenství v oblasti mezinárodní fakturace za zboží či služby včetně poradenství při aplikaci srážkové daně
  • problematika vzniku a zdanění stálých provozoven v České republice i v zahraničí
  • analýza smluv z pohledu daňové optimalizace včetně posouzení daňové uznatelnosti poplatku za manažerské služby
 • navržení holdingových či finančních struktur
  • návrh optimální daňové strategie pro podnikání v České republice i v zahraničí
  • návrh a realizace daňově efektivních holdingových a finanční struktur
  • návrh struktur využívajících tzv. daňové ráje
 • optimalizace existujících struktur
  • revize existujících strategií a struktur podnikání a doporučení úprav, které umožní  dosáhnout daňových úspor
  • návrh struktur pro změnu vlastnictví nehmotného majetku (jako např. ochranných známek) v rámci skupiny

 

Publikace

Stáhnout

Taxes at a Glance 2012*

Publikace stučně a přehledně přibližuje daňové systémy 24 zemí střední a východní Evropy včetně klíčových daňových sazeb a upozorňuje na zajímavé charakteristiky jednotlivých daňových systémů.

Stáhněte si publikaci Taxes at a Glance 2012 (pdf 18,62 MB)

 

 

* K dispozici pouze v anglickém originále