Zaměstnanecké akciové plány

View this page in: English

Skupina International Assignment Solutions společnosti PwC vám poradí při analýze, návrhu, implementaci a při průběžném vedení vašich akciových plánů pro domácí a zahraniční zaměstnance pracující v České republice.


Nabídka služeb

  • asistence při analýze a průběžném vedení zaměstnaneckých akciových plánů
  • poradenské služby a testování spojené s realizováním návrhu akciového plánu
  • poradenství související s dopady daně z přijmů fyzických a právnických osob na akciové plány
  • analýza dopadů na odvody příspěvků na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
  • asistence při implementaci akciového plánu
  • vypracování materiálů, které seznámí vaše zaměstnance s pravidly akciového plánu a dopady v případě účasti v akciovém plánu
  • pomoc se správou akciového plánu a školení vašich pracovníků odpovědných za akciový plán
  • průběžná všestranná daňová a právní pomoc
  • spolupráce s odborníky PwC na účetnictví zajišťující správné zaúčtování nákladů spojených s akciovým plánem
  • poradenství s mezinárodními daňovými aspekty akciových plánů