Řízení nákladů na zaměstnance

View this page in: English

Pomocí důkladné analýzy vašich nákladů na mzdy a zaměstnaneckých výhod vám pomůžeme vytvořit a zavést efektivní systém odměňování.


Nabídka služeb

  • vyčíslení současných nákladů na zaměstnance
  • sledování nákladů vynaložených při současném systému zaměstnaneckých výhod, jako jsou služební vozidla, penzijní připojištění, ubytování, školení, využívání sportovních zařízení atd.
  • revize způsobu poskytování zaměstnaneckých výhod včetně identifikace daňových problémů a problémů v oblasti sociálního zabezpečení
  • návrh a implementace struktury odměňování podle specifických potřeb klientů při zohlednění důležitých faktorů, jako je daňový odečet nákladů, zdanění příjmů zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a postupů
  • vyčíslení úspor dosažených při zavedení doporučované struktury odměňování
  • implementace schváleného plánu
  • vypracování materiálů, které seznámí zaměstnance s novou politikou a strukturou odměňování
  • všestranná pomoc při zavedení plánu odměňování, odborný dohled a průběžné konzultace
  • daňové a právní rozbory zaměstnaneckých akciových plánů
  • průběžné daňové a právní poradenské služby