Daňové poradenství pro fyzické osoby

View this page in: English

Skupina „International Assignment Solutions“ společnosti PwC poskytuje v rámci daňového a právního poradenství komplexní služby při zajištění pracovního působení zahraničních pracovníků v České republice a českých občanů, kteří pracují v zahraničí. V České republice se na tuto problematiku specializujeme již od roku 1992.

Naši odborníci vám pomohou vyřešit nejen daňové problémy, ale i otázky z oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Význam této oblasti výrazně vzrostl po vstupu České republiky do Evropské unie.

Rovněž se specializujeme na hodnocení a optimalizaci benefitů poskytovaných zaměstnancům, a to z hlediska daňové efektivnosti jednotlivých složek odměny, včetně hodnocení daňových dopadů různých motivačních nástrojů.

Jsme součástí světové sítě, která spojuje více než 140 zemí. Zázemí a struktura mezinárodní společnosti nám umožňují zajistit požadované služby nejen v České republice, ale také v zahraničí. V případě potřeby budeme celý proces mezinárodní migrace pracovníků koordinovat v globálním měřítku.

Pro urychlení a zefektivnění naší spolupráce s jinými regiony využíváme celosvětovou intranetovou síť „PwC Global Office“, která nám umožňuje sdílet veškeré informace on-line. Prostřednictvím této sítě mohou naše pobočky pružně komunikovat mezi sebou i s klienty.

Vždy volíme a využíváme taková řešení, která minimalizují náklady pro vás jako zaměstnavatele a jsou administrativně co nejméně náročná. K zajištění tohoto cíle nám pomáhá také blízká spolupráce s našimi kolegy – specialisty v dalších oblastech, zejména v oblasti řízení a motivace lidských zdrojů.


Jak vám můžeme pomoci?

 • komplexní řešení procesu vyslání zaměstnanců do/z České republiky z hlediska daně z příjmů fyzických osob, sociálního zabezpečení a daně z příjmů právnických osob
 • hodnocení daňové efektivnosti odměňování zaměstnanců a daňová optimalizace odměňování
 • hodnocení zaměstnaneckých akciových plánů z hlediska daní z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení
 • zastupování klientů v celém procesu daňového řízení
 • příprava a zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • další služby poskytované ve spolupráci s oddělením Poradenství pro lidské zdroje
 • zpracování interních pravidel pro vysílání zaměstnanců do zahraničí (vysílací politiky), která podrobně stanoví nároky zaměstnanců v závislosti na typu vyslání, osobní situaci zaměstnance ap.
 • zpracování procesních map pro vysílání zaměstnanců a map odpovědností jednotlivých činitelů v tomto procesu
 • řízení nákladů na zaměstnance

Publikace:

 • Foreign Nationals Working in the Czech Republic (pouze v angličtině, pdf 180 kB)
  Tato publikace je určena cizincům, kteří pracují v České republice. Obsahuje základní informace o systému daně z příjmů fyzických osob, českém sociálním a zdravotním pojištění a informace o imigračních formalitách nezbytných pro legální pobyt a výkon práce v České republice. Publikaci doplňují přílohy, kde naleznete vzorové příklady výpočtu daně, seznam smluv o zamezení dvojího zdanění a dohod o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela s jinými státy.

 • Nebojte se vyslání do zahraničí (pdf 7,0 MB)
  Tato publikace je určena zejména českým zaměstnancům, kteří se připravují na vyslaní do zahraničí. Upozorňuje na základní daňové dopady, zejména možnost vzniku daňové povinnosti v zemi výkonu práce, a podává informace o problematice sociálního a zdravotního pojištění v souvislosti s výkonem práce v zahraničí. Čtenáři jsou také upozorněni na případné povinnosti spojené s legalizací pobytu a výkonu práce v zahraničí.