Daň z přidané hodnoty (DPH)

View this page in: English

Vstup ČR do Evropské unie zásadním způsobem ovlivnil českou právní úpravu i praktickou aplikaci DPH. Problematika daně z přidané hodnoty je dnes ještě složitější než dříve, protože vedle základního právního rámce platného pro celou EU má každý členský stát svou vlastní daňovou legislativu a odlišný systém i sazby DPH. Ať už podnikáte v rámci ČR, nebo působíte i na zahraničních trzích, je důležité mít pod kontrolou náklady spojené s DPH a zajistit dodržování všech právních předpisů. PwC vám nabízí služby specializované skupiny odborníků na nepřímé daně, kteří vám pomohou vyřešit problematiku spojenou s DPH tak, abyste ji nejen pravidelně odváděli, ale skutečně aktivně řídili. a dosahovali tak možných úspor.


Naše služby se zaměřují především na tři hlavní oblasti:

 • strategie a rizika
 • vylepšení marže
 • zdokonalení procesů

Nabídka hlavních služeb

 • pomoc při registraci k DPH a při její správě
 • příprava přiznání k DPH a záznamní evidence
 • zajištění správného uplatnění sazeb DPH
 • zastupování zahraničních subjektů při vracení české DPH
 • zastupování českých společností, které mohou žádat vrácení DPH ze zahraničí
 • analýza nákladů za účelem maximálního využití nároku na vrácení DPH
 • vypracování projektů na dosažení co největších úspor v souvislosti s DPH
 • plánování v oblasti hotovostních toků
 • zajištění správné aplikace (částečného) osvobození od DPH
 • pomoc při identifikaci a sestavení efektivních schémat DPH v oblasti marketingu
 • analýza dat za účelem identifikace potenciálních rizik či chyb nebo příležitostí k úspoře DPH
 • plánování akvizic
 • poradenství v oblasti využívání externích služeb (outsourcing)
 • poradenství v oblasti center sdílených služeb
 • řízení DPH v rámci dodavatelských řetězců
 • elektronická fakturace a elektronická archivace
 • poradenství v oblasti účetních programů pro účely DPH
 • analýza DPH při dovozu a pořízení zboží za účelem optimalizace hotovostních toků
 • zastupování společnosti při komunikaci s finančními úřady

Specializujeme se mimo jiné na následující odvětví:

 • automobilový průmysl
 • komunikační technologie
 • energetika, životní prostředí
 • finanční služby
 • farmaceutický průmysl
 • veřejný sektor
 • trh s nemovitostmi

Pro každé odvětví můžeme v případě potřeby sestavit mezinárodní tým odborníků, např. v těchto oblastech:

 • příprava daňových přiznání
 • elektronická fakturace, elektronická archivace
 • poradenství v daňových sporech týkajících se DPH
 • marketingová řešení
 • PPP projekty
 • poradenství při transakcích

Využívané nástroje a postupy, která vám můžeme nabídnout:

 • Data Analyser
 • Data Analyser pro finanční sektor
 • Global VAT online
 • modely pro částečné osvobození od daně
 • nástroje pro řízení rizik
 • marketingové aspekty DPH
 • celková kontrola DPH ve společnosti
 • procedury při žádání o vrácení daně
Navštivte naše stránky GlobalVATOnline s informacemi o DPH ve více než 70 státech.