Clo a spotřební daň

View this page in: English

Vstup České republiky do EU sice odstranil celní řízení pro transakce v rámci unie, ale na ČR se nyní vztahuje soustava unijních předpisů upravujících obchod se státy mimo EU. Nedodržení nebo porušení těchto pravidel může vést k přísným finančním postihům, jako jsou například pokuty za pozdní odvod spotřebních daní či nesprávnou aplikaci celních sazeb nebo nemožnost nárokovat vrácení dovozní DPH. Tým odborníků PwC vám pomůže vyřešit veškeré nejasnosti a obtíže spojené s výkladem a aplikací celních předpisů a sazebníků a právní úpravy spotřebních daní.


Nabídka služeb:

 • zajištění správného sazebního zařazení zboží
 • asistence při stanovení celní hodnoty
 • poradenství týkající se odkladu platby cla
 • poradenství při určování původu zboží
 • asistence při realizaci různých celních režimů
 • poradenství při aplikaci zjednodušených celních řízení
 • poradenství při přípravě elektronického celního prohlášení a při elektronické výměně informací
 • asistence s certifikací tzv. Oprávněného hospodářského subjektu
 • asistence s registrací ke spotřebním daním a clu, příprava přiznání a veškeré související administrativní práce
 • zajištění správné aplikace sazeb spotřebních daní
 • poradenství při rozhodování o aplikaci jednotlivých celních předpisů a požadavků
 • asistence při žádostech o poskytnutí výjimky či o vrácení daní a cel
 • podpora při žádostech o celní úlevy v rámci systému investičních pobídek
 • spolupráce při tvorbě a realizaci nových strategií s cílem maximalizovat zisky z prodeje a distribuce zboží
 • analýza obchodních postupů za účelem snížení nákladů na zahraniční obchod
 • studie dopadů dovozu zboží ze zemí, na něž se vztahují preferenční celní režimy
 • podpora při veškerých jednáních s celními a finančními úřady