Závazné posouzení

Specifický způsob obrany podnikatele proti případné svévoli finančního úřadu představuje závazné posouzení. Podnikatel si jeho vydání může vyžádat na správci daně.

V praxi se závazné posouzení používá zejména při nastavení převodních cen pro obchodování s dalšími spojenými osobami ve skupině. Tyto ceny musí dodržovat tzv. pravidlo tržního odstupu. Podnikatel má tedy možnost nechat posoudit správce daně, zda převodní ceny má nastaveny správně, a vyhnout se tím případným postihům. Další oblastí využití představuje posouzení nákladů na výzkum a vývoj; zdali splňují zákonné podmínky pro to, aby mohly být odečteny od základu daně.

Závazné posouzení má platnost maximálně 3 roky, ale konkrétní posouzení může být vydáno i na dobu kratší. Nevýhodou tohoto posouzení je skutečnost, že je možné o něj požádat pouze tam, kde to dovolují jednotlivé daňové zákony (např. o daních z příjmů). Nelze ho tedy použít univerzálně.

 

Zpět na šachovnici s tématy partie o daňových sporech