Můžete se domáhat náhrady škody po státu?

Ano, pokud vám finanční úřad či finanční ředitelství nesprávným úředním postupem způsobí škodu, můžete se domáhat náhrady. Proces, jakým se náhrady škody domoci je upraven speciálním zákonem.

Zjednodušeně řečeno, aby vznikla odpovědnost státu za škodu, musí být splněny tři podmínky: 

1) Nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřadní postup

Za nezákonné rozhodnutí je považováno rozhodnutí (např. platební výměr), které bylo zrušeno pro nezákonnost (např. soudem, po podání žaloby poplatníkem). Důležité tedy je, aby se poplatník proti rozhodnutí bránil (např. odvoláním a posléze žalobou).

Nesprávný úřední postup zahrnuje činnost finančního úřadu v rozporu s platnými předpisy – může se jednat např. o pochybení při daňové kontrole. Nesprávný úřední postup zahrnuje i nečinnost finančního úřadu, např. nevrácení přeplatku na dani poplatníkovi ve stanovené lhůtě. 

2) Vznik škody

Škodu představuje zmenšení majetku poplatníka a ušlý zisk. Poplatník musí zabezpečit dostatečné důkazy dokládající, že mu škoda v daném rozsahu vznikla. Pro soud je důležité, aby škoda vznikla již před rozhodováním soudu. Pokud by poplatník nárokoval náhradu škody, která mu teprve pravděpodobně vznikne, soud by žalobu zamítl pro předčasnost. 

3) Příčinná souvislost mezi nesprávným postupem a vznikem škody

Poplatník musí doložit, že nebýt nesprávného rozhodnutí či úředního postupu finančního úřadu, tak by ke škodě nedošlo. Příkladem může být neoprávněná daňová exekuce majetku poplatníka, kdy poplatník i po vrácení neoprávněně stržených finančních prostředků přišel o úroky.

Pakliže daňový subjekt prokáže splnění všech uvedených podmínek, musí nejdříve požádat ministerstvo financí o náhradu škody. Pokud mu ministerstvo žádnou náhradu nepřizná, může se obrátit na soud.

 

Zpět na šachovnici s tématy partie o daňových sporech