Daňová politika

V této sekci vám budeme průběžně přinášet nezávislé názory a analýzy týkající se daňové politiky a daňových reforem prováděných v České republice. Podělíme se s vámi o tzv. best practice přístupů na mezinárodní scéně a budeme s vámi sdílet novinky v této oblasti na evropské i mezinárodní úrovni.

Naším cílem je podpořit otevřenou komunikaci mezi soukromým sektorem a veřejnými institucemi, efektivně zprostředkovat zpětnou vazbu mezi oběma „světy“ a s oběma stranami sdílet naše odborné názory či doporučení.

Naleznete zde například pravidelné  komentáře expertů PwC k aktuálním daňovým či hospodářským otázkám, přiblížíme vám současné globální trendy v daňové politice, zpřístupníme vám zde zajímavé studie či analýzy ze světa daní a hospodářské politiky.

 

Mohlo by vás zajímat:

EU Fiscal State aid – a briefing document (v angličtině)
According to the European Commission - the executive body of the European Union - perceived 'aggressive tax planning' is contrary to the principles of the EU's internal market. Fair competition is one of these principles. EU Member States cannot grant 'aid' - e.g. subsidies or tax reliefs - to certain companies on the internal market without prior authorisation by the European Commission. If such aid is granted without authorisation, the aid is unlawful. Unlawful aid has to be repaid by the companies concerned. Recently, the European Commission has made a link between State aid and BEPS. Following are answers to key questions on State aid.

Read more about EU Fiscal State aid in Tax Policy Bulletin (pdf 126 KB)

 

Visit OECD iLibrary (v angličtině)
OECD iLibrary is the online library of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) featuring its books, papers and statistics and is the gateway to OECD’s analysis and data. It replaced SourceOECD in July 2010.
OECD iLibrary also contains content published by the International Energy Agency (IEA), the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF).

 

OECD releases discussion draft on transfer pricing documentation and country-by-country reporting (pdf 147 KB; v angličtině)
Multinational enterprises (MNEs) will face materially increased compliance burdens as a result of the hotly debated proposals to report to tax administrations, on a country-by-country basis, extensive details of their income, taxes, and business activities. Further, extensive changes to the current requirements for transfer pricing documentation reporting will also add to this burden. These are the broad consequences of the proposals made by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in a discussion draft released on 30 January 2014.

 

Horizontální monitoring (pdf 1,2 MB; v angličtině) – Horizontální monitoring je způsob posílené spolupráce mezi velkými daňovými subjekty a správcem daně, který staví na filozofii modernizované správy daní. Je inspirován přístupem a studiemi OECD v oblasti správy daní založené na užší spolupráci zúčastněných stran a spočívá na třech základních hodnotách: vzájemné důvěře, porozumění a transparentnosti.

 

Tax Flash - 22. července 2013 (pdf 144 kB) – Důsledky Akčního plánu BEPS

 

Base Erosion and Profit Shifting (pdf 241 kB) – V tisku se čím dál častěji objevují zprávy o tom, že mezinárodně působící společnosti platí minimální či žádné daně z příjmů. A tak zatímco na počátku globalizace bylo předmětem zájmu zamezení dvojího zdanění takto operujících společností, nyní se pozornost obrací na problematiku tzv. dvojího nezdanění. BEPS, neboli Base Erosion and Profit Shifting, je iniciativa OECD, která se zabývá daňovými praktikami, jejichž účelem je minimalizace daňové povinnosti prostřednictvím narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemích. V únoru 2013 vydala OECD dokument pojednávající o BEPS, v němž deklarovala, že do 6 měsíců vypracuje akční plán dalšího postupu v této oblasti tak, aby mohl být odsouhlasen na jednání Výboru pro fiskální záležitosti OECD v červnu 2013.

 

Globální trendy v daňové politice (pdf 83 kB) – Jak úspěšně čelit současné dluhové krizi šířící se Evropou a zároveň udržet krok se světem? Přinášíme Vám přehled deseti nejdůležitějších trendů, které nyní hýbou světem daňové politiky.

 

Financial Transaction Tax (FTT)* (pdf 49 kB) – Publikace shrnuje nejdůležitější fakta ohledně plánovaného zavedení daně z finančních transakcí v Evropské unii. Dozvíte se, jak se od sebe liší jednotlivé modely FTT navržené Evropskou komisí, Francií či Velkou Británií a jaký je aktuální vývoj debat mezi členskými státy EU . Informace jsou aktualizované k 30. 3. 2012.

 

Hybrids mismatch arrangements* (pdf 48 kB) – Nelegální daňové praktiky nejsou jedinou oblastí, díky které stát přichází o své příjmy na daních. V posledních letech se problematická ukázala být i daňová optimalizace v mezích zákona. Kromě zamezení dvojího zdanění se dnes často skloňuje také pojem „dvojí nezdanění“ vznikající z důvodu existence tzv. hybridní ujednání (Hybrid mismatch arrangements).

 

GAAR* (pdf 48 kB) – General Anti-Avoidance Rule jsou v zákoně ukotvená obecná pravidla, jejichž cílem je zamezit pro stát škodlivé daňové optimalizaci. Tyto pravidla vytvářejí dodatečný manévrovací prostor daňovým správám. Ty díky nim mohou odepřít daňové zvýhodnění u transakcí, jejichž jediným důvodem je právě získání daňového zvýhodnění. 

 

Patent Box (pdf 74 kB) – Inovace, výzkum a vývoj, odvětví produkující vysokou přidanou hodnotu. To jsou strategická odvětví, na která by se měla Česká republika více zaměřit. Inspiraci, jak tato odvětví přilákat do ČR, najdeme v Maďarsku a Velké Británii v tzv. patent box režimu. Patent box nabízí speciální daňový režim pro příjmy z duševního vlastnictví, patentů či licencí.

 

 

* k dispozici v anglickém originále

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015:

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Více

Méně

Jiří Moser
Jiří Moser Řídící partner PwC Česká republika

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 151 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 18 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 

Růst výnosů v následujících letech očekává naprostá většina ředitelů.


Další závěry Průzkumu názorů českých generálních ředitelů 2015

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR