Snižte zásoby a zkraťte lhůty splatnosti odběratelům

Odpovídá: Petr Smutný
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 27.11.2008
Strana: 23

ROZHOVOR

S propouštěním a zavíráním provozů by se podniky neměly ukvapovat. Nebudou pak připraveny na rychlý nástup při oživení ekonomiky, říká Petr Smutný, specialista na restrukturalizaci podniků společnosti PwC. Radí firmám, co dělat v krizových situacích, jak hospodařit, když klesají zisky a hrozí platební neschopnost. Poslední dva měsíce je v jednom kole.

* HN: Firmy se snaží šetřit, kde se dá. Měl byste pro ně nějakou radu?

Na šetření a zefektivnění výroby měly myslet především v těch dobrých časech. Teď už je trochu pozdě. V některých firmách je proces výroby nastaven velmi neefektivně a až teď to vyplouvá na povrch.

* HN: Podniky přichází o své velkoodběratele, poptávka klesá. Co s tím? Propouštět?

S propouštěním a zavíráním provozů by se firmy neměly ukvapovat. Radím tak tři měsíce vyčkat.

* HN: Proč?

Propouštění naruší chod podniku a je drahé. Zaměstnavatel musí dát dva platy a odstupné. Úspora se projeví až zhruba za půl roku, a to je dlouhá doba. Krize začala velmi prudce a není vyloučeno, že stejně rychle přijde i oživení. Zlepšíli se situace na jaře příštího roku, firmy budou zase muset lidi nabírat a s tím jsou další náklady. Stačí si vzpomenout, jaký byl v loňském roce problém se sháněním pracovníků. Samozřejmě když někomu doběhne pracovní poměr na dobu určitou, neradil bych ho prodlužovat. Tady se potvrzuje, že je výhodné mít některé pracovníky najaté externě. Firma je mnohem flexibilnější.

* HN: Seškrtání výdajů se projeví až později. Firmám ale docházejí peníze teď, a banky nepůjčují.

Ano, podniky se dostávají do složité situace. Zásadní je nepanikařit a podívat se do vnitřních zdrojů. Nejsnazší cesta, jak se k penězům dostat, vede přes pracovní kapitál - pohledávky nebo snížení stavu zásob. Firmy nesnížily výrobu a kvůli poklesu prodejů vyrábějí na sklad. Peníze tak vězí v zásobách.

* HN: Takže se mají snažit vyprodat zásoby za každou cenu?

Měly by se snažit mít jich méně. Ale před prodáváním komukoli a za každou cenu varuji. Firmy někdy pod tlakem přistupují na obchod se zákazníky, kterým by v dobrých časech nikdy neprodali. Nemusejí pak dostat zaplaceno.

* HN: Další cestou tedy je získat peníze z pohledávek. Jak?

Jde o to zkrátit dobu, za kterou je inkasujete. Znám podnik, kde mají lhůty pro splacení i tři měsíce. Kdyby se mu podařilo zkrátit to na dva, je to jako by na měsíc získal úvěr. Doporučujeme firmám zavést do práce s pohledávkami určitý systém. Nastavit, kolik vám může kdo maximálně dlužit. Když zákazník neplatí, komunikovat s ním nebo mu zastavit dodávky. A být v tom důsledný.

* HN: Které obory krize postihne?

Nejvíce automobilový průmysl a řetězec jejich dodavatelů, dále stavebnictví, developery, chemický průmysl. Obchody byly nastaveny na vysoké ceny komodit, které ale dramaticky propadly. Firmy s uzavřenými dlouhodobými kontrakty, teď obrovsky tratí. Proto je jistější mít krátkodobé kontrakty.

* HN: Jak dlouho bude krize trvat?

Musíme počítat se dvěma či třemi lety. Oživení bych předpokládal na rok 2010. Teď v prosinci se nic dít nebude, v lednu bude ještě agónie a v únoru uvidíme, jestli se náznaky oživení objeví, nebo ne. Krize věčně trvat nebude. Život se nezastavil. Lidé budou utrácet a spotřebovávat.

* HN: Často se říká, že krize může být i příležitostí. Souhlasíte?

Ano. Dlouhodobě úspěšný podnik využívá výkyvů, aby se posílil. Kdo utrží nejméně šrámů a přežije, ten získá lepší místo na trhu. Stejně jako šlo všechno rychle dolů, může se to otočit. Vyhraje ten, kdo bude na startovní čáře, ne ten, kdo se teprve obouvá do treter. V uplynulých dvou letech byla ekonomika vyhnána do extrému a teď se dostáváme do normálu. Firmy by se nyní při sestavování obchodních plánů neměly dívat jen na následující měsíce, ale zaměřit se na dlouhodobý horizont.