Plíživé obtíže

Odpovídá: Petr Smutný
Publikace: Ekonom
Datum: 8.1.2009
Strana: 6

Ve světle posledních událostí je již jisté, že ochlazení růstu, či dokonce recese se nešíří jen zbytkem světa, ale zasahuje i domácí ekonomiku. Masovost tohoto jevu však paradoxně pomohla tomu, aby si většina firem položila otázku, jak se krize dotkne konkrétně jich. Praxe totiž ukazuje, že většina firem za normálních okolností není proaktivní a spíše jen reaguje na externí vlivy, a to navíc s velkým zpožděním. A protože z naší zkušenosti plyne, že je stále mnoho firem, které si danou otázku položily jen zběžně, je důležité podtrhnout důležitost toho kroku.

Proč by měly firmy reagovat rychle? Protože ty, které čekají do poslední chvíle, pak mají pro nápravu značně ztížený manévrovací prostor. A kdo nebude rychlý, přesvědčí se o tom brzy sám.

Použijme typický scénář jako varování před pasivitou. Obtíže těch, kteří nejsou dostatečně rychlí, sice nastupují plíživě, pak však obvykle rychle narůstají.

Hlavním důvodem bývá, že vedoucí pracovníci firem jsou zahlceni operativou. A zvláště dnes. První, co kvůli tomu mohou přehlédnout, je krize strategie - tedy stav, kdy firma nepostřehne, že situace na trhu se již posunula jinam, že její produkty a služby již nejsou tím, co zákazníky táhne.

Jak tomu předcházet? V prvé řadě je třeba vyhradit si už předem určitý čas, kdy budete řešit jen a jen strategii. Reagujete již v téhle fázi? Pak patříte mezi šťastnější třetinu firem.

Jestliže si čas nenajdete, začnou obtíže narůstat a viditelně se projevovat - zhorší se výkonnost a nastává krize výsledovky. Reagujete omezováním investic a údržby a rozvaha postupně »eroduje«. Když reagujete alespoň v téhle fázi, pak patříte mezi zhruba polovinu firem.

Poslední čtvrtinu tvoří firmy, které si problémů všimnou, až když jim začínají docházet peníze, likvidita je ohrožena, narůstají závazky a podobně. Z našich zkušeností víme, že toto se bohužel týká především firem s ryze českými vlastníky v tradičních českých odvětvích.

Přitom rozpoznání hrozby je jen první krok. Než firma dokáže účinně reagovat, uplyne další čas. Klíčové tedy je zhodnotit vážně dopady krize co nejdříve.

Jestliže vám to situace dovolí, zamyslete se ale i dále. Nejen jak dobu ochlazení přestát, ale i jak ji využít k přípravě na příští vzestup. Stejně jako bylo jisté, že problémy někdy přijdou, tak je jisté, že zase přijde oživení.

S aktivnějšími klienty se nyní již nezabýváme tím, jak současnou recesi přestát, ale tím, jak z ní vyjít v lepší kondici než konkurence. A právě takové příležitosti krize připraveným firmám skýtá. Těm připraveným na úkor těch nepřipravených.