Jak se dočkat oživení v co nejlepší kondici?

Autor: Petr Smutný
Publikace: Ekonom
Datum: 23.4.2009
Strana: 6

Každá firma, chce-li současnou nepříznivou ekonomickou situaci úspěšně zvládnout, si ji musí nejprve uvědomit. Místo spoléhání se na samovolné vyřešení doporučuji svým klientům, aby se zamysleli nad tím, jakým způsobem krize na jejich firmu dopadne. Ano, je zde jistě řada neznámých, zejména délka a hloubka krize. Když si však manažeři tuto otázku položí, odpověď jim poskytne dobrou výchozí situaci pro rozhodování o dalších krocích.Ti šťastnější mohou uvažovat nejen o tom, jak krizi přežít, ale i o tom, jak ji přežít v co nejlepší kondici. Tedy jak se připravit na vzestup, který zajisté přijde, a na posílení své pozice na trhu. Rozhodující je připravenost a rychlost, s jakou firmy reagují na měnící se podmínky. Je jisté, že »očistný proces« krize bude mít své vítěze i poražené a každá společnost zajisté chce být mezi těmi prvními.

Posouzení současné situace je však jen první krok. V další fázi by se každá společnost měla zaměřit na to, aby krizi zdárně přežila. A nejdůležitější pro přežití je hotovost. Bez likvidity, schopnosti platit svoje závazky, může i jinak majetkově silná firma skončit v konkurzu. Svým klientům tedy doporučuji zajistit dostatečnou likviditu s ohledem na jejich plán hotovostních toků. Měli by využít všechny nástroje od omezování výdajů přes optimalizaci pracovního kapitálu a kapitálových výdajů až po využití externích zdrojů financování. Když provedou výše uvedené kroky, mohou začít brát v úvahu příležitosti, které krize poskytuje.

Možná někomu přijde předčasné uvažovat nyní o oživení ekonomiky. Avšak právě teď je ten správný čas na podobné myšlenky. V době před krizí jsem zástupcům společností říkal, že by ve svých plánech na expanzi měli brát v úvahu i možné ochlazení na trhu. Těch, kteří má slova vzali na vědomí, bylo minimum. Témata jako řízení pracovního kapitálu, optimalizace procesů či snižování nákladů pro nikoho nebyla zajímavá. A dnes jsou důležitá pro každou firmu.

Proč tedy opakovat stejnou chybu i nyní? Pokud to situace dovolí, snažme se všichni připravit na vzestup. Nemusí jít vždy jen o kapitálově náročné kroky v podobě akvizic konkurentů, i když jsou (a zejména budou) mnohdy dostupné za atraktivní ceny. Podle výsledků průzkumu, který jsme provedli mezi více než tisíci generálními řediteli firem po celém světě, jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu tyto faktory: získání a udržení talentovaných lidí, schopnost přizpůsobit se změně, značka a kvalita služeb. A na všech těchto a dalších oblastech lze přece pracovat i v době krize.