Jak v podniku ušetřit až třetinu nákladů

Odpovídá: Petr Smutný
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 27.11.2008
Strana: 23

* Zkontrolujte vytíženost zaměstnanců * Najměte externí spolupracovníky * Oslovte své dodavatele a vyžadujte slevy

Snížit počet pracovníků, zbylým odebrat benefity, vyjednat lepší ceny u dodavatelů, seškrtat výdaje na večírky a zbytečný nadstandard. Podobná opatření firmám pomohou v době ekonomického útlumu ušetřit co nejrychleji až 30 procent nákladů.

Jednou z položek, na kterou se ředitelé podniků musí zaměřit nejdříve, jsou mzdy. »Snížení počtu pracovníků je nepopulární krok, ale úspora se projeví relativně rychle a bývá velká. V řadě firem se nám tak podařilo snížit náklady o 30 procent,« říká Petra Barešová, ředitelka poradenské firmy BNV Consulting. Kromě nutnosti vyplatit odstupné a dva platy je však nevýhodou nepříjemná atmosféra a panika ostatních pracovníků.


Které lidi vyhodit? Pomůže porovnání s jinými podniky

Při výběru nadbytečných pracovníků může pomoci srovnání s konkurencí. »Má-li stejné oddělení u vašeho konkurenta dvakrát méně pracovníků, může to znamenat přezaměstnanost,« říká Jacques-Henri Veyron z poradenské firmy Altran.

Upozorňuje však, že někdy takové srovnání poukáže spíše na neefektivní pracovní procesy ve firmě. »Pro nevýrobní procesy bych například doporučoval promluvit si s vybranými pracovníky, jejich nadřízeným i podřízenými o tom, zda by se některé věci nedaly zlepšit,« radí Jacques-Henri Veyron.

Řadu služeb nemusejí vykonávat vlastní pracovníci, ale externí. Týká se to účetních, právníků, mesengerů, ale i pracovníků ve skladech nebo ve výrobě. »Vezměte si například značku Nike. Pracují na designu a značce a sami vůbec nevyrábějí,« říká Petr Smutný z poradenské firmy PwC.

Díky outsourcingu dokáží firmy snadno přizpůsobovat kapacitu situaci na trhu. Rozvázání kontraktu s externími pracovníky je levnější než propouštění stálých zaměstnanců.


Sjednocení nákupu přinese množstevní slevy

Dalším místem, kde peníze často tečou z podniku zbytečně, je oddělení nákupu. »Několik našich zákazníků mělo hodně poboček, z nichž každá nakupovala od jiného dodavatele. Sjednocením nákupu ušetřili celkově 12 až 17 procent, a to především díky snížení počtu pracovníků a množstevním slevám,« popisuje Jacques-Henri Veyron.

Pracovníci nákupu také mohou zkusit přimět dodavatele ke snížení cen. V období klesající poptávky možná budou ochotni prodat za nižší cenu. »Sjednejte nejmenší možné množství materiálu, je lepší, pokud má zásoby na skladě dodavatel, a ne vy,« doporučuje Petra Barešová. Při změnách smluv s dodavateli by měl podnikatel do nákladů započítat i sankce, které mu dodavatel patrně vyfakturuje.


Některé úspory nemusí podnik ani »bolet«

»Firmy si zvykly plýtvat. Když přijdu do podniku, kde má každý na stole barevnou tiskárnu, je mi jasné, že hospodaří neefektivně,« říká Petr Smutný. Domnívá se, že patnáct procent nákladů může firma ušetřit bezbolestně, aniž by se to výrazně podepsalo na jejím chodu. Firemní auta se například nemusejí vyměňovat každé tři roky, stačí jednou za pět let, pracovníci mohou cestovat ekonomickou třídou a pobývat v levnějších hotelech.

Řada zbytečných nákladů teče do administrativy a infrastruktury. Vyplatí se oslovit konkurenční telefonní operátory, banky, jazykové či překladatelské agentury kvůli cenové nabídce a případně přejít jinam.