Jak se mohou podniky účinně bránit

Odpovídá: Petr Smutný
Publikace: Ekonom
Datum: 24.7.2008
Strana: 33

Petr Smutný, ředitel restrukturalizací poradenské firmy PwC, doporučuje pro řešení mixu posilující koruny, rostoucích cen energií, vysoké inflace, oslabujícího hospodářského růstu a dopadů finanční krize v USA následující kroky:

 

 1. Restrukturalizace výroby a obchodu

  • Dodavatelé a odběratelé si mezi sebou platí eurem.
  • Aktualizace smluv ukáže, že mnozí dodavatelé mohou letos nabízet nižší ceny než loni.
  • Přechod na výrobu s vysokou přidanou hodnotou.
  • Podpora procesů zaměřených na snižování nákladů, především na snížení energetické náročnosti.
  • Optimalizace výrobního sortimentu. Mnoho podniků má široký výrobní profil. Týká se to hlavně strojíren, výroby plastů, textilního a sklářského průmyslu. Příklad: podnik vyrábí na jednom stroji několik výrobků. Pro každý výrobek je třeba výrobní linku přenastavit. To znamená odstávku linky a výpadek výroby, dále prostoje obsluhujícího personálu a náklady na odborné mechaniky.
  • Přicházet s novinkami, rychle je vyrobit a ještě rychleji uvést na trh. Být například schopen vyrábět ryze sezonní zboží. Znamená to zaměřit se na malé výrobní série.
  • Objednávat malá množství surovin i hotových výrobků, aby se snížily náklady na skladování.
  • Zvýšit investice do rekvalifikací, pružněji využívat pracovní sílu z hlediska jejího zařazení.
  • Není třeba příliš se bát asijské konkurence. Je nutné více se věnovat marketingu a budování značek. Asijské zboží nemá vždy požadovanou kvalitu. Je znevýhodněno přepravními náklady.
  • Významným bodem je hledání nových odbytišť. Většina českého exportu (za prvních pět měsíců letošního roku to bylo 86 procent) jde do zemí EU a generuje tržby v eurech. Opomenutou možností jsou trhy v Polsku, Rumunsku či Rusku.

 2. Zajištění proti riziku kurzových změn (hedging)

  • Cílem je kompenzovat ztráty způsobené neočekávaným posílením anebo naopak znehodnocením měny. Je vhodné jen pro větší subjekty s dlouhodobými vývozními kontrakty. Klasickým typem podniku, kde se hedging vyplatí, je vývoz velkých investičních celků.

 3. Využívání možností daných novým insolvenčním zákonem

  • Pokud má podnik vážné platební problémy, je možné využít nový insolvenční zákon. Ten nabízí širší a efektivnější šanci, jak se s potížemi vypořádat bez bankrotu.