Zůstaňte věrni tomu, čemu opravdu rozumíte

Autor: Jiří Moser
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 23.2.2010
Strana: 22

Leaders voice

Tento měsíc jsme, inspirováni anglosaskými tradicemi, slavili i v Česku Valentýna, svátek zamilovaných. Pokušitelé mohli zkusit navázat nové vztahy, zamilovaní pak využít příležitosti rafinovaně posílit vztahy stávající. Romantický svátek mohl nachystat i nepříjemná překvapení. Ten, kdo si myslel, že je první, zjistil, že poslal přání až jako druhý. A nebo jeho přání nedorazí nikdy.

To valentýnské napětí trochu připomínalo zprávy z ekonomiky posledních týdnů. Všichni jsme rádi před Vánoci podlehli vlně optimismu ohledně vývoje světové a potažmo české ekonomiky, protože to bylo naše tajné přání. Teď se ukazuje, že situace je malinko komplikovanější. Rozjezd německého hospodářství není takový, jak se zdálo, dopady řecké krize pocítilo i Česko, když ministerstvo financí zastavilo emisi dluhopisů, kvůli rostoucím úrokům. A to ještě nemusí být konec nepříjemných překvapení. Euro je pod silným tlakem, a jak jsou na tom finance Španělska či Itálie, se čile spekuluje.

Minulý rok jsem nabádal společnosti, aby se naučily pořádně řídit své peněžní toky, provozní kapitál a náklady. Pro plno firem byl rok 2009 skutečně rokem krize ve smyslu snížené zákaznické poptávky. V letošním roce tyto poučky stále platí. Dá se očekávat, že i ve světle řecké krize bude stále složitější se dostat ke zdrojům financování. Některé podniky mohou mít problém i s provozním financováním, nicméně klíčové bude, kde najít zdroje především pro budoucí růst.

Letos tak více než kdy jindy bude platit, že čím zdravější základy podnikání a dlouhodobější strategie byznysy budou mít, tím snadněji seženou kapitál na svůj další dlouhodobý rozvoj. V podnikání je to totiž stejně jako v mezilidských vztazích. Přání na Valentýna mají svůj význam a mohou vysílat signály. Nicméně, jako každý silný vztah musí být založen na dlouhodobém porozumění, důvěře a souznění, tak i každé podnikání musí být založeno na zdravém a silném základě.

A jak tedy reagovat na blížící se signály o konci hospodářské krize a nespálit se? Přípravou určitě nic nezkazíme. Včas a pečlivě vybraná květina či dárek udělá jistě větší dojem než to na poslední chvíli ulovené, co se v květinářství nepodařilo prodat. Ani ten nejúžasnější dárek však nenahradí každodenní budování důvěry.

Vítězové současné krize budou bezpochyby ti, kterým se podaří jako prvním vystartovat na vlně oživení. Protože však naše vánoční přání o brzkém konci krize zatím zůstává nenaplněno, bude nadále kritická i každodenní operativa a věrnost oblastem podnikání, jimž opravdu rozumím.