Většina přejde na mezinárodní účetnictví

Autor: Petr Kříž
Publikace: E15
Datum: 15.3.2010
Strana: 10

Stále více zemí používá mezinárodní účetní standardy. Jejich zavedení i pro české firmy, které nejsou kotované na burze, navrhuje od 1. ledna 2011 Ministerstvo financí ČR. Podle partnera auditu PwC Petra Kříže by stát zavedením norem žádné významnější ztráty neutrpěl.

E15: Bylo by zavedení mezinárodních účetních standardů velkou změnou pro fungování domácích firem?

Už nyní máme jednu oblast, kde mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) povinně fungují, a to u společností, jejichž akcie či dluhopisy se kotují na finančních trzích. Takových firem už je u nás kolem stovky. Nyní se diskuze přesouvá k tomu, jaké přínosy by měl požadavek na rozšíření mezinárodních standardů pro firmy, které kotované nejsou. Návrh by měl umožnit firmám zvolit si, zda budou nadále pokračovat v českém účetnictví nebo zda budou vykazovat své hospodaření podle mezinárodních standardů.

E15: v čem jsou mezinárodní předpisy výhodnější?

Výhoda je v tom, že firma, která má předávat mateřské firmě podklady pro konsolidaci a sama bude účtovat podle mezinárodních standardů, nemusí cokoli převádět z českých účetních standardů. Druhou výhodu vidím u těch firem, jež vyvážejí do zahraničí, případně si půjčují ze zahraničí, že budou používat standardy, které se dnes jednoznačně stávají celosvětovými postupy.

E15: Jaká je vaše prognóza používání IFRS?

Nyní podle IFRS účtuje asi stovka zemí. Rovněž klíčové ekonomiky mimo EU jako Japonsko, Čína či Kanada počítají s tím, že během několika let budou přecházet k mezinárodním účetním standardům. Troufnu si tvrdit, že během deseti let bude naprostá většina velkých firem na světě sdílet mezinárodní standardy.

E15: zjednoduší se informace o firmách?

Určitě. S účetními výstupy podle mezinárodních standardů umějí pracovat ratingové agentury, analytici, ekonomové i auditoři na celém světě.

E15: na jakém principu fungují mezinárodní standardy?

Vůdčí myšlenkou standardů je princip, že každá transakce v účetnictví je zobrazována podle ekonomických dopadů. Pokud budu mít dvě transakce, které jsou ekonomicky stejné a právně se liší, budou zaúčtovány stejně, a pokud mám dvě transakce, které jsou právně stejné, ale ekonomicky se liší, budou zaúčtovány odlišně. Hlavním rozdílem proti českému účetnictví je u IFRS odlišný postup účtování operací leasingu, kde ten majetek, který je právně leasingové firmy, ale celou dobu jej využívá nájemce, je podle IFRS účtován v rozvaze toho, kdo jej využívá.

E15: Je návrh, vzhledem k nutnosti úpravy daňových zákonů, průchodný?

Diskuze na toto téma zatím nedospěla do vrcholné politické úrovně. Problém ale řešitelný je. Můžu říci, že existují země, které používají mezinárodní účetní standardy, a jejich daňový systém není nijak postižen. Je ale pravda, že u nás IFRS pro daňové účely nejdou použít. Zisk před zdaněním se tak u těch firem, které vykazují podle IFRS, musí převést na zisk před zdaněním podle českých standardů.