Příliš složitý pro přežití

Autor: Jiří Moser
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 15.4.2010
Strana: 22

Leaders voice

Nedávno jsem dočetl knihu od J. A. Taintera Kolapsy složitých společností, která bývá považována za jednu z nejvlivnějších archeologických monografií všech dob. Zjednodušeně řečeno v ní autor ukazuje, že kolapsy říší, například Říma, byly způsobeny tím, že jejich komplexita narostla nad únosnou mez a ekonomická základna dané říše již nebyla schopna složitý systém dále podporovat. To okamžitě samozřejmě vyvolává otázky o stabilitě a udržitelném rozvoji naší současné civilizace.

Mne však ještě zaujala jedna poznámka v dané monografii, a to o vlivu vedení společnosti a jejích elit na schopnost ovlivnit vývoj složitých společností a oddálit či zabránit kolapsu. Závěr je celkem zajímavý: vzhledem ke komplexnosti a různým zpětným vazbám ve složité společnosti je možnost ovlivnit a překonat zákonitý vývoj, a tím i kolaps, v podstatě minimální.

Napadlo mě, jestli by podobné závěry platily i na vedení současných firem. Vždyť pro mnoho z nich dnes platí, především pokud překročí určitou velikost, že jejich komplexita narůstá, procesy jsou neúměrně složité, administrativa nabobtnává, ve firmě se generují činnosti, které nesouvisí s podnikáním, a vedení je zahlceno řešením pseudoproblémů, které vygeneruje administrativa. V ekonomické historii by se pár příkladů našlo, kdy podnik nárůstem komplexity nakonec zbankrotoval, neboť se stal neflexibilním a nebyl schopen reagovat na změny na trhu.

Cílem manažerů je dnes dosahovat ziskovosti a mít náklady pod kontrolou, aby majitelům a akcionářům rostla hodnota společnosti. Méně už uvažují o tom, jestli do detailu rozumí komplexitě podnikatelského modelu, případně co s ní udělá změna rozsahu podnikání, například výrazné zvýšení obratu či expanze společnosti do zahraničí.

Mohl bych uvést plno příkladů, kdy změna komplexity vedla, když už ne k zániku firmy, tak k zásadním problémům. Co z toho všeho vyplývá pro vedení společností? Komplexita je součástí každého podnikání a není úplně běžné se jí zabývat. Nicméně vedení firem by si mělo uvědomit, že mohou nastat situace, kdy složitost procesů jejich podniku skokově naroste, například při růstu obratu přes určitou mez. Nebo může narůstat plíživě, například pokud si již tak zbujelé podpůrné funkce začnou vytvářet vlastní agendu.

V každém případě by mělo vedení společnosti komplexitě rozumět a ovlivňovat ji, aby neskončila kolapsem jako starověké říše.