Poučení z maďarského finančního čardáše

Autor: Jiří Moser
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 15.6.2010
Strana: 22

Leaders voice

Ještě jsme se ani pořádně nestačili vzpamatovat z Řecka a již se objevila další "perlička" v podobě prohlášení mluvčího maďarské vlády. Ten, když to shrnu, řekl, že předchozí maďarská vláda falšovala účetnictví, a tím zakrývala skutečný stav financí v zemi. Neklamala tak jen své občany, ale i mezinárodní finanční instituce.

Reakce trhů byla okamžitá, razantně se propadly, zejména ty ve střední Evropě, včetně Prahy. Nedávno jsem se na tomto místě radoval, že krize přinesla pozitivum v tom, že mezinárodní instituce a banky začaly rozlišovat zdravé ekonomiky, jako je ta česká, od zobecňujícího pohledu na střední a východní Evropu. Po začínajícím maďarském finančním čardáši tak potěšil zlepšený ratingový výhled pro Českou republiku od agentury Fitch. Obávám se ale, že se stejně najde mnoho finančníků a institucí, jimž budeme muset připomínat, aby nás neházeli všechny do jednoho pytle, že Česko je zdravou ekonomikou, která si dokáže dát své veřejné finance do pořádku.

Řecko a Maďarsko jsou dva makropříklady, kdy docházelo k účetním manipulacím a zpronevěrám. Nicméně účetní zpronevěry se nevyhýbají ani firmám, včetně těch velkých a renomovaných. Tlak na co nejvyšší zisky, silná vazba okamžitých výsledků na odměnu vedení, nedostatečné kontroly, slabá etika podnikání - to vše jsou důvody, které typicky vedou ke zpronevěrám a účetním manipulacím.

U firem je situace zrádná ještě v jednom směru. Ve většině případů totiž platí, že se vnitřní kultura firmy zrcadlí navenek. Pokud jsou například k sobě zaměstnanci arogantní, nikoho asi nepřekvapí, že budou arogantní i ke svým klientům. Jestliže jsou vrcholoví manažeři připraveni k falšování účetních výsledků a kontrolní systém a kultura firmy jim v tom nejsou schopny zabránit, je otázkou, jaké praktiky používají ve vztahu k dodavatelům či zákazníkům.

Pokud se pak nějaká společnost dostane do situace, kdy odhalí účetní podvod, měla by radikálně přehodnotit nejen svůj vnitřní kontrolní systém, ale zároveň provést revizi obchodního modelu a vyloučit, že nebude docházet k nežádoucím obchodním praktikám. Nezbytné je současně provést takové změny, aby k podobným praktikám docházet nemohlo. Také bych doporučoval jednoznačně se přihlásit k eticky odpovědnému podnikání a obnovit tím důvěru partnerů a klientů.

Všichni se nacházíme v období nejistoty, ekonomika se zotavuje pomalu a šoky typu Řecka a Maďarska ji mohou zase stáhnout pod vodu. O to více by si mělo vrcholové vedení každé firmy uvědomit, že narůstá míra rizika zpronevěry, falšování výkaznictví a další negativní jevy. Jediným řešením je zrevidovat kontrolní a řídicí systém ve firmě, podporovat transparentní a otevřenou kulturu a trvat na etice podnikání.