Pejsek a kočička aneb Lidská gesta v byznyse

Autor: Jiří Moser
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 19.1.2010
Strana: 22

Leaders voice

Uplynulý víkend končila v Jízdárně Pražského hradu retrospektivní výstava obrazů Josefa Čapka. Na poslední chvíli jsem se také vypravil, a jak už to tak bývá, musel jsem v mraze a sněžení vystát relativně dlouhou frontu.

Přede mnou stála nějaká stará paní a ještě před ní tělesně hendikepovaný pár. Po ne moc dlouhé době, kdy se již zima nepříjemně zařezávala pod kůži, si mladý pár něco zašpital a za chvíli se dívka otočila na starou paní přede mnou: "Nechcete si jít se mnou sednout, než můj kamarád vystojí frontu, do kavárny? Budeme si moci alespoň v teple v klidu popovídat." Velice mocně na mě toto lidské gesto zapůsobilo. Musím říci, že jsem se cítil malinko zahanben, že mě to nenapadlo taky.

Potom jsem před slavnými i méně známými díly tiše rozjímal nejen nad skvosty českého malířství, ale také nad kulturou našeho podnikání a také, do jaké míry jsme i v byznyse schopni dělat lidská gesta. A musím říci, že tato oblast, která se nazývá společenská odpovědnost podniků, začíná i v Česku zapouštět své kořeny.

Začátkem roku předával hejtman Moravskoslezského kraje cenu v oblasti společenské odpovědnosti. Hodnotilo se, do jaké míry podniky nad rámec své běžné podnikatelské činnosti podporují komunity ve svém okolí a podílí se na zlepšování životního prostředí. Jako poradce, který pomáhal soutěž vyhodnotit, jsem byl příjemně překvapen, kolik společností se do soutěže přihlásilo. Pozitivní bylo, že se jednalo jak o velké podnikatelské kolosy, u kterých bych to předpokládal, tak i o malé a střední firmy. Ještě překvapivější ale bylo, že množství projektů a aktivit, které společnosti podporují či se jich přímo účastní, bylo v řádu stovek – od pomoci ústavům pro postižené, po velké projekty v oblasti životního prostředí.

Poté, co jsem dokončil prohlídku výstavy a pokochal se originály kočičky a pejska, jsem vyšel opět na mráz. Ačkoli má nadnesená nálada přetrvávala, uvědomil jsem si, že koncept společenské odpovědnosti nemusí být úplně přirozený a jasný všem manažerům. Věřím však, že pokud uvidí pozitivní příklady, ať už v podobě inspirujících projektů jejich obchodních partnerů či konkurentů, nebo neméně hodnotné, obyčejné lidskosti, jako předvedla třeba ta hendikepovaná dívka ve frontě, nakonec začnou uvažovat o tom, že ačkoli podnikání je o zisku, tak to není o zisku za každou cenu.

Ty, kteří stále ještě pochybují, by možná mohlo přesvědčit, že taková nezištná lidskost, třeba s odstupem času a úplně nečekaně, už mnohokrát pomohla i k tomu účetnímu zisku.