Mezikvartální růst HDP

Autor: David Borkovec
Publikace: Z1
Datum: 13.8.2010

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o víc než 2 %, vyplývá to z předběžných odhadů ČSÚ, v mezikvartálním srovnání pak byl hrubý domácí produkt o 0,8 vyšší. Výsledek ovlivnil především růst ve zpracovatelském průmyslu, dařilo se ale také odvětví dopravy. A jaký další vývoj české hospodářství čeká ve zbytku roku?

Očekáváme, že rok 2010 dopadne jako celek poměrně optimisticky, lépe než minulý rok. Ten celkový růst HDP podle našeho názoru bude někde kolem 1,6 % a i podle průzkumu, který jsme nedávno dělali mezi českými podnikateli, tak mezi nimi vládne poměrný optimismus, co se týče růstu tržeb pro rok 2010 a i vládní výdaje v ČR nebudou utlumovány tak výrazným způsobem, aby to mělo negativní dopad na českou ekonomiku.