Kdo jsou žíly ekonomiky

Autor: Jiří Moser
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 29.6.2010

Leaders voice

Z minulých ekonomických krizí víme, že většina podniků získala výhodu oproti konkurentům právě v nestabilních obdobích. A co více, tuto konkurenční výhodu si dokázaly firmy udržet i v následujícím období konjunktury.

Vzhledem k tomu, že v Česku žádná opravdu velká krize od sametové revoluce nebyla, rozhodli jsme se tuto tezi otestovat i v našich podmínkách. Společně s Hospodářskou komorou jsme vypsali soutěž s příhodným názvem Krizi navzdory, jejímž cílem bylo ocenit společnosti, které dokázaly reagovat inovativně i v nepříznivých podmínkách. Společnosti, na něž se soutěž zaměřila, byly maximálně střední velikosti, tedy ty, na které většinou krize dopadá mnohem hůře než na obry.

Bylo skutečně neuvěřitelné, jakým situacím musely někdy čelit - propadům prodejů, odlivu zákazníků, nezájmu o stávající produkty, tlaku na cenu. Na druhou stranu bylo fascinující pozorovat, že tyto společnosti to nevzdaly a začaly rozvíjet nové trhy, i ty zahraniční, změnily přístup ke svým zákazníkům, inovativně rozšířily či upravily produkty či stmelily své pracovní týmy. Spektrum řešení bylo široké a společným jmenovatelem byla inovace. Pokud by však firmy změny neprovedly, v mnoha případech by zanikly. I zde tedy platí, že bída naučila Dalibora housti.

Pro vítězné společnosti bylo uspořádáno předávání cen za účasti kamer. Ten večer byl pro vítěze jednotlivých odvětví jistě nezapomenutelný. Byl nezapomenutelný i pro mě. Zástupce sponzora kategorie doprava se nedostavil a pohotová moderátorka mě bez předchozího varování vyzvala na pódium, abych daný obor uvedl. Během rychlé improvizace mě napadlo, že doprava a logistika, to jsou takové žíly ekonomiky. Bez nich by vlastně nic nefungovalo. A v tomto duchu jsem také obor uvedl, z mého pohledu vtipnou nadsázkou. Netušil jsem ale, co způsobím. Zástupci ostatních odvětví si věc vysvětlili tak, že být žilou ekonomiky znamená být pro ekonomiku nepostradatelný, a měli potřebu se v tomto duchu rovněž vymezit. Nakonec se ukázalo, že žilami jsou vlastně všichni, od IT služeb po cestovní kanceláře, což vytvořilo elegantní spojovací nit celého večera.

Z celé soutěže si tak odnáším dvě poučení. Jednak to, že pokud se podniky dostanou pod tlak, dokážou vymyslet neuvěřitelně inovativní řešení, která určitě zužitkují i v době následného oživení. Nové pohledy na podnikání by se měly stát součástí myšlení každého z nás manažerů. Tím druhým závěrem slavnostního večera je zjištění, kdo je skutečnou žilou ekonomiky. A překvapivé je, že jsme to my konzultanti!