A co vy, jste připraveni na výbuch?

Autor: Jiří Moser
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 4.5.2010
Strana: 22

Leaders voice

Není to tak dávno, co nás všechny malinko vylekal výbuch islandské sopky Eyjafjöll. Především proto, že se na pár dní zastavila téměř veškerá letecká doprava nad Evropou.

Aerolinky, cestovní kanceláře, hotely a další nedlouho poté začaly sčítat škody a ušlé zisky. Na druhou stranu například půjčovny aut a železnice byly nadmíru spokojené, neboť se jim zákazníci hledající náhradní dopravu jenom hrnuli.

Dnes se zdá, že je vše zase v normálu a těch pár dnů byla jenom drobná epizoda, kdy si s námi matička Země a nepříznivé meteorologické podmínky trochu zahrály. Když se ale na celou událost podíváme více s nadhledem, tak si musíme všimnout jedné, naprosto zřejmé věci. A tou je prvek naprosté náhodnosti, a to jak z hlediska pravděpodobnosti toho, že sopka vybuchne, tak i následných dopadů.

Ačkoli je totiž výbuch sopky zcela extrémním případem, ukázal nám, že mohou nastat kritické situace, se kterými jsme nepočítali. Možná nám chtěl připomenout, abychom nezapomínali na řízení rizik, což je sice koncept sice poměrně rozpracovaný, ale většina firem jej stále nedoceňuje.

A přitom je to relativně jednoduché. Stačí se zamyslet nad tím, která všechna rizika mohou ohrozit mé podnikání, jinými slovy, být si vědom toho, co vše se může stát. Nemusí jít přitom o žádnou přírodní katastrofu či energetickou krizi. Dokážete si třeba jen odpovědět na otázku: Co budu dělat, když mi vypadne klíčový dodavatel? Dokážeme fungovat, i když nám onemocní půlka zaměstnanců?

Pak už jenom stačí pochopit, jaká je pravděpodobnost a možný dopad těchto rizik. Pokud si veškerá možná rizika takto zmapuji a ohodnotím, mohu nastavit mechanismy, jak je monitorovat, řídit, a třeba i předem připravit náhradní řešení pro případ, že skutečně nastanou zcela nenadálé události. A jestliže již není možné nějaké náhradní řešení najít, měli bychom mít alespoň dané riziko buď částečně, či úplně pojištěné.

Všichni máme dopady výbuchu sopky ještě v živé paměti. Geologové a geofyzici nás dokonce upozorňují, že další výbuch může přijít brzy znovu, případně se může probudit nějaká ta sestra nezbedné sopky. Tím spíše si myslím, že je to dobrý podnět k zamyšlení se nad riziky našeho podnikání a nad jejich řízením.

Osobně jsem přesvědčen, že většina manažerů zjistí, že toto teoretické cvičení jim nejenom umožní připravit se na nenadálé situace, ale že jim přinese i zcela nový detailnější vhled do jejich podnikání.