Konec manažerského morálního dilematu

Autor: Peter Skelhorn, Martin Diviš
Publikace: Aktuálně.cz - ekonomika
Datum: 14.5.2010
Odkaz: http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=668257


Nová pravidla mají platit od ledna 2013

Zvýšit používání elektronické fakturace a snížit administrativní zátěž podniků - to je hlavní cíl nové směrnice týkající se elektronické fakturace, jejíž znění schválila Evropská unie. V účinnost by měla vstoupit 1. ledna 2013. Navrhovanou směrnici teď posoudí Evropský parlament. Návrh směrnice ruší řadu omezení nezbytných pro splnění zákonných podmínek pro elektronickou fakturaci a zavádí princip rovnosti mezi papírovou a elektronickou fakturou. Nová pravidla budou vyžadovat, aby příjemce faktury souhlasil s používáním elektronické fakturace. Současně musí být od okamžiku vystavení až do konce období pro uchovávání daňových dokladů zachována autenticita, integrita a čitelnost elektronické faktury. Pro splnění tohoto požadavku budou dostačující správně nastavené běžné kontrolní procesy. Směrnice již neukládá povinnost používat některou z technologií určených pro elektronickou fakturaci. Uvádí dva příklady technologií, které mohou být pro tento účel použity, a to zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo elektronická výměna informací (EDI). Čtěte také: Daňové ráje najdete i v Česku. Stejně jako pekla Nová povinnost pro firmy? Daňové přiznání jedině online. Téměř polovinu datových schránek zatím nikdo nevybírá Grafika Toto jsou nejlepší a nejhorší zákony roku 2009.