Průzkum názorů českých generálních ředitelů 2014

View this page in: English
ČR 2014

Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 138 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 17 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 ukázal, že myšlenky na krizi, které se uplynulých pět let objevovaly na každém kroku, vystřídal nový úkol – prosadit se v nové realitě. Ta je neméně náročná než uplynulé roky, ale rostoucí počet generálních ředitelů, kteří letos očekávají zvýšení tržeb naznačuje, že sice s určitými obavami, ale věří v úspěch. Pomoci by jim mohl i vstup do nového odvětví, k němuž se chystá čtvrtina firem.


Lepší realita

Po pěti letech už bylo na čase, aby generální ředitelé opustili myšlenky na krizi a začali se plně soustředit na to, jak v nové realitě uspět. Odpovědi ředitelů naznačují, že se již tímto směrem vydali. Poprvé v pětileté historii průzkumu se nenašel jediný respondent, který by byl pevně přesvědčen, že mu ani za tři roky neporostou tržby.
 

Očekávají ředitelé růst výnosů svých společností v horizontu 12 měšíců/3 let?

Očekávají ředitelé růst výnosů svých společností v horizontu 12 měšíců/3 let?

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Hlavní zjištění

Lepší realita

Jiří Moser

„Z odpovědí generálních ředitelů již nečiší krize, ale zdravá snaha individuálně se prosadit. Ano, podniky čelí tvrdší konkurenci, musí být efektivnější a inovativnější, ale příklady mnohých ukazují, že lze uspět. Navíc, úspěch v náročném prostředí potvrzuje správně nastavený obchodní model a zdravou firemní kulturu, která přeje inovacím a dobrým nápadům.“

Jiří Moser řídící partner PwC Česká republika

Hledání nových odvětví

Miroslav Bratrych

„Organický růst bývá náročný a dlouhodobý, proto při expanzi do nových činností firmy často kupují zavedeného hráče. Zpravidla volí akvizici v oborech, které jim umožní dosáhnout zajímavých synergií. Pro jejich dosažení je třeba pečlivě zanalyzovat strategie a obchodní modely obou společností.“

Miroslav Bratrych, vedoucí partner Poradenských služeb PwC Česká republika

Stabilita a do tří let to rozjedeme

Tomáš Kuča

„Řízení rizik je podle generálních ředitelů jedinou oblastí, o které stále rozhodují spíše matky českých firem. Intenzivněji než v minulosti se jí věnují dvě pětiny dotázaných. Pokud je tomu tak napříč ekonomikou, je to dobře. Z vlastní zkušenosti však vím, že samy tuzemské podniky stále řízení rizik podceňují a spíše se soustředí na hašení požárů, než aby jim předcházely.“

Tomáš Kuča, vedoucí partner oddělení Řízení rizik PwC Česká republika

Společně za lepší podnikatelské prostředí

Peter Chrenko

„Vidím řadu příležitostí pro novou vládu k dalším krokům směrem k přívětivějšímu daňovému systému, který občany a firmy ochotné platit daně považuje za své dobré klienty. Příkladem takových opatření mohou být call centra, metodická podpora a větší míra elektronické komunikace a využití e-auditu.“

Peter Chrenko, partner v oddělení daňových a právních služeb PwC Česká republika

Sázka na jistotu

Věra Výtvarová

„Firmy sázejí na větší jistotu v podobě známých trhů. Naše zkušenosti ze spolupráce s českými podniky ukazují, že vstup na zahraniční trh představuje zcela zásadní rozhodnutí v životě firmy. Zvládnout nové podnikatelské prostředí, odlišný daňový či právní systém a specifické požadavky zákazníků znamená dlouhodobou investici, a to nejen finanční, která vyžaduje odvahu. Tu by mělo firmám dodat očekávané oživení české i globální ekonomiky.“

Věra Výtvarová, vedoucí partnerka Auditorských služeb PwC Česká republika

Vývoj ekonomiky přestává být hrozbou

Jiří Moser

„Důvěra v to, že ekonomika půjde opět nahoru, je prvním krokem k tomu, aby firmy začaly znovu investovat a nabírat. Věřím, že zvyšující se optimismus se postupně přelije do nárůstu poptávky, a tím i do nových zakázek.”

Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika

Procesy, motivace a kontrola

Karel Půbal

„Z pohledu generálních ředitelů vytvářejí tři největší příležitosti k inovacím logický trojúhelník: selhávají-li procesy a nefunguje-li motivace zaměstnanců, pak nefungují ani kontrolní mechanismy a logickým důsledkem je korupce. Tu řadí ředitelé mezi tři největší hrozby pro jejich podnikání.“

Karel Půbal, ředitel v oddělení Poradenství pro veřejný sektor PwC Česká republika