Průzkum názorů českých generálních ředitelů 2013

View this page in: English
ČR 2013
Již čtvrtým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 109 lídrů českého byznysu, navazuje celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 16 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2013 ukázal optimistický výhled šéfů ve střednědobém horizontu. Ředitelé tuzemských firem si uvědomují, že mají-li za tři roky růst, musí se na to připravit již nyní. Konsolidují zdroje, hledají a snaží si udržet schopné zaměstnance a vymýšlejí, jak získat nové zákazníky. Při tomto uvažování se stále více ředitelů dívá i za hranice České republiky.

 

Do tří let bude dobře

Čeští generální ředitelé jsou tradičně opatrnější ve svém výhledu než vedoucí představitelé firem ve světě. Odpovědi lídrů českého byznysu zároveň potvrzují extrémní nejistotu, která na trhu v současné době panuje. Rčení, že nikdo neví, co bude za rok, lze brát téměř do slova. Dobrou zprávou však je, že mezi respondenty je více těch, kteří očekávají, že letos bude lépe (růst tržeb očekává letos 59 %), než těch, podle nichž bude hůře (41 %). Opravdu jistých svým růstem je letos 22 % českých generálních ředitelů, celosvětový průměr přitom činí 36 %.
 

Očekáváte, že výnosy vaší společnosti v horizontu dvanácti měsíců/tří let porostou?

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Hlavní zjištění

Do tří let bude dobře

Jiří Moser

90 %

generálních ředitelů věří, že do tří let jejich firmě porostou tržby

„Z výsledků je patrný větší optimismus. Růst výnosů především v dlouhodobějším horizontu tří let je v souladu s očekávaným ekonomickým oživením, ke kterému by mělo na úrovni globální a potažmo i české ekonomiky dojít v roce 2014,“

Jiří Moser řídící partner PwC Česká republika.

Nastartuje se bankovní úvěrování

Petr Kříž

48 %

firem hodlá letos financovat růst prostřednictvím bankovního úvěru

„Financování tuzemských podniků zůstává konzervativní, což ovšem v současné turbulentní době nemusí být na škodu. Stejně jako v předchozích ročnících průzkumu i letos dominuje financování především pomocí vlastních prostředků, případně bankovních úvěrů. Svědčí to mimo jiné o stálém dostatku hotovosti řady podniků a důvěře ředitelů v český bankovní systém, který se i během krize stal oporou české ekonomiky,“

vedoucí partner sektoru finančních služeb PwC Česká republika Petr Kříž.

Dále se bude zefektivňovat a šetřit

Petr Smutný

49 %

dotázaných hodlá i letos šetřit

„Přestože v průběhu krize musely podniky pro své přežití zapracovat na zlepšení provozní efektivnosti a mnohé z nich se nevyhnuly šetření, generální ředitelé stále vidí prostor pro další snižování nákladů a zvyšování provozní efektivnosti. Doufejme, že se náklady budou nejen snižovat, ale začnou se i řídit,“

Petr Smutný, partner v oddělení podnikových financí a restrukturalizací, PwC Česká republika.

Vývoj ekonomiky zůstává největší hrozbou

Jiří Moser

78 %

generálních ředitelů se nadále obává nestabilní světové ekonomiky

„Nejvíce generální ředitele znepokojují faktory, které nemohou ovlivnit. To potvrzuje i zkušenost z předchozích průzkumů, kdy se nám ředitelé svěřili, že dokážou pevně držet kormidla firem v nestabilních vodách, ale vývoj vnějšího ekonomického prostředí, na které musejí reagovat, je jim mnohdy příliš vzdálený,“

Jiří Moser, řídící partner PwC Česká republika.

Řízení pevně v rukách

Věra Výtvarová Jen

15 %

ředitelů zapojuje do strategických rozhodnutí zaměstnance

„Jen do každé druhé klíčové pozice mají firmy určeného nástupce. Na ty zbývající si je musejí vychovat. Můžeme tak očekávat, že otázka nástupnictví bude stále významnějším tématem nejen v případě rodinných firem, kde jde zejména o předání majetku a kontroly nad ním, ale i v korporacích, aby se zajistila kontinuita jejich fungování,"

Věra Výtvarová, vedoucí partnerka auditorských služeb společnosti PwC Česká republika.

Na inovace nejlépe daněmi

Peter Chrenko

78 %

generálních ředitelů volá po daňovém zvýhodnění inovací

„Téměř 80 % generálních ředitelů volá po daňovém zvýhodnění inovací. Přitom si neuvědomují, že náš daňový systém takovou podporu dává. Zde se ukazuje, že ne vždy je potřeba měnit zákony, stát by ale měl lépe propagovat výhody, které systém poplatníkům nabízí,“

Peter Chrenko, partner v oddělení daňových a právních služeb PwC Česká republika.

Od státu nic nečekáme….

Karel Půbal Jen

10 %

ředitelů si myslí, že česká vláda snižuje administrativní zatížení firem

„V oblasti veřejné správy je největší prostor pro inovaci v nastavení procesů na úřadech a nastavení kontrolních mechanismů, včetně protikorupčních opatření. Takové inovace, které jsou zaměřeny na zlepšení fungování veřejné správy a výkonnosti úřadů, ředitelé upřednostňují před inovacemi mj. v oblasti sociální, řešení dopravy a bezpečnosti ve městech, částečně i před elektronizací služeb pro občany – chytrá veřejná správa,“

Karel Půbal, ředitel v oddělení poradenství pro veřejný sektor PwC Česká republika.