Průzkum názorů českých generálních ředitelů 2016

View this page in: English
ČR 2016

Již sedmým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 110 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 19 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2016 přinesl nebývalou míru optimismu lídrů českého byznysu, zejména ve srovnání se světovými vedoucími představiteli firem, kteří jsou o poznání pesimističtější. České generální ředitele vnější geopolitické vlivy znepokojují méně než jejich zahraniční kolegy.

Klíčovým tématem na agendě generálních ředitelů zůstává, jak získat ty správné lidi do firmy a jak si je udržet. Stále intenzivněji do tohoto tématu promlouvají nejnovější digitální, mobilní či cloudové technologie, které významným způsobem ovlivňují vnitřní kulturu řady firem. Ta se bude muset uzpůsobovat také nově nastupujícím generacím, které jsou na jedné straně s těmito technologiemi sžity, na druhou stranu mají zcela odlišný přístup k práci i životu ve světě, který se dynamicky mění. Věřím, že vám i tento průzkum pomůže se v něm lépe orientovat.


Nejvyšší důvěra

Česká ekonomika se v roce 2015 zařadila mezi evropské premianty, když její HDP vzrostl o více než 4 %. Za růstem sice stály mimořádné vlivy, jako např. dočerpávání peněz z fondů EU, ale důvěra firem v ekonomiku je zjevná. Potvrzují ji i signály, jakými jsou rostoucí investice, zvyšující se mzdy či velmi nízká úroveň nezaměstnanosti.
 

Očekávají ředitelé růst výnosů svých společností v horizontu 12 měšíců/3 let?

Očekávají ředitelé růst výnosů svých společností v horizontu 12 měšíců/3 let?

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Hlavní zjištění

Nejvyšší důvěra

Petr Smutný

„Firmy se během krize naučily pracovat s rozvahou a tvořit vlastní zdroje a rezervy. Je to otázkou, jestli to bude stačit, protože lze již dohlédnout na konec dobrých časů.“

Petr Smutný partner v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, PwC ČR

Koruna

Olga Cilečková

„Firmy by neměly zapomínat na to, že i případné přijetí společné evropské měny nepokryje všechna jejich kurzová rizika. Řada surovin se dováží z dolarových oblastí, stejně tak velké investiční celky se vyvážejí do neeurových oblastí.“

Olga Cilečková, ředitelka oddělení Treasury rizik, PwC ČR

Šetříme, ale chceme růst

Miroslav Bratrych,

„Zájem investorů je jak o tradiční odvětví jako strojírenství nebo energetika, tak i o společnosti z IT nebo například mediálního sektoru. Nakupují tu zejména lokální investoři, ale na trhu krouží i řada zahraničních hráčů. Již v současné době roste zájem investorů z Číny o investice do firem v České republice a celkově regionu střední a východní Evropy.“

Miroslav Bratrych, vedoucí partner oddělení Poradenství, PwC ČR

Kde hledat lidi?

Dostupnost zaměstnanců, kteří mají potřebné znalosti, zkušenosti a dovednosti, byla podle generálních ředitelů klíčovým tématem již roku 2015. V roce 2016 sice meziroční nárůst nových pracovních míst už nebude tak vysoký jako před rokem, ale rezervoár volných lidí na trhu bude také o něco vyčerpanější.

Technologie a firemní kultura

Petr Chadima

„ Zatímco v roce 1920 byly stroje zapojeny do automatizace výroby vozidel, v roce 2016 umějí řídit auto, stanovit diagnózu pacienta či schvalovat smlouvy.“

Petr Chadima, odborník v oblasti technologického poradenství, PwC ČR

Stát přitvrdil

Bořivoj Líbal

„Průzkum ukázal, že generální ředitelé jsou z pozice statutárních zástupců obezřetní. Učinili různá opatření pro zvýšení svého právního povědomí o těchto rizicích, nejčastěji konzultací s externím právníkem. Více než čtvrtina firem musela přenastavit své procesy.“

Bořivoj Líbal, vedoucí partner advokátní kanceláře PwC Legal

Jak se udržují CEOs

Andrea Linhartová Palánová,

„Firmy se poměrně intenzivně zabývají otázkou, jak si udržet zaměstnance a přilákat nové pracovníky různých věkových kategorií s odlišnými hodnotami, prioritami i očekáváními. Měly by však také řešit otázku, jak umožnit soužití více generací či různých specifických skupin zaměstnanců na pracovišti, a jak je efektivně řídit.“

Andrea Linhartová Palánová,, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR

Jak oslovit lidi generací Y a Z?

Andrea Linhartová Palánová,

„Lidé generace Y a Z, se svými zvyky v používání internetu, sociálních sítí a moderních technologií v každodenním životě, představují pro firmy velkou příležitost. Pokud dostanou prostor, mohou firmám pomoci například v nasměrování investic do inovací a inovativních způsobů, jak a čím oslovit své zákazníky.“

Andrea Linhartová Palánová,, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR

Konkurenceschopnost Česka

Generální ředitelé se jasně vyjádřili, že od vlády především očekávají, že jim nebude komplikovat život přílišnou administrativou a daňovou zátěží. Z toho se odvíjejí i příležitosti pro inovace, které lídři tuzemských firem vidí ve veřejné správě, tedy především fungující procesy a kontrolnímechanismy.

Zahraniční expanze

Tomáš Bašta

„V reakci na vývoj na domácím trhu začala řada stavebních společností přesouvat své kapacity do zahraničí, nicméně ne každému se v cizích zemích podaří uspět. Zahraniční trhy bývají většinou silně protekcionistické, navíc kvůli neznalosti místního prostředí se české firmy za hranicemi mohou potýkat s řadou problémů, které v konečném důsledku ovlivňují ziskovost.“

Tomáš Bašta, Partner v oddělení auditorských služeb PwC ČR

 

Ke stažení

Stáhnout

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2016

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2016 přinesl nebývalou míru optimismu lídrů českého byznysu, zejména ve srovnání se světovými vedoucími představiteli firem, kteří jsou o poznání pesimističtější. České generální ředitele vnější geopolitické vlivy znepokojují méně než jejich zahraniční kolegy.

Celý Český průzkum názorů generálních ředitelů 2016 (pdf 4,6MB)

Stáhnout

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015 jasně ukázal zaměření generálních ředitelů na růst. Společné naříkání nad krizí je minulostí. Každá firma je unikátní a hledá si vlastní cestu k úspěchu. Společným jmenovatelem je získání a správné využití zdrojů. Tím nejvýznamnějším jsou lidé.

Celý Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015 (pdf 1,85MB)

Stáhnout

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 ukázal, že myšlenky na krizi, které se uplynulých pět let objevovaly na každém kroku, vystřídal nový úkol – prosadit se v nové realitě. Ta je neméně náročná než uplynulé roky, ale rostoucí počet generálních ředitelů, kteří letos očekávají zvýšení tržeb naznačuje, že sice s určitými obavami, ale věří v úspěch. Pomoci by jim mohl i vstup do nového odvětví, k němuž se chystá čtvrtina firem.

Celý Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 (pdf 488KB)