Průzkum názorů českých generálních ředitelů 2015

View this page in: English
ČR 2015

Již šestým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Český průzkum názorů generálních ředitelů, v němž jsme letos získali odpovědi 151 lídrů českého byznysu, navazuje na celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který poradenská síť PwC provádí již 18 let. Jeho výsledky jsou tradičně zveřejňovány na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2015 jasně ukázal zaměření generálních ředitelů na růst. Společné naříkání nad krizí je minulostí. Každá firma je unikátní a hledá si vlastní cestu k úspěchu. Společným jmenovatelem je získání a správné využití zdrojů. Tím nejvýznamnějším jsou lidé.

Obava z nedostatku zaměstnanců s potřebnými znalostmi bude podle ředitelů představovat největší hrozbu pro jejich firmy – historicky se poprvé dostala před tradiční témata, jako jsou korupce, byrokracie či vysoká daňová zátěž. Proto otázce motivace zaměstnanců věnujeme letos samostatnou kapitolu. Věřím, že vám bude inspirací, abyste v boji o ty nejlepší zaměstnance uspěli.


Porosteme

Celková důvěra generálních ředitelů v ekonomiku i sebe sama roste. Navzdory řadě přetrvávajících nejistot pociťují větší stabilitu než v uplynulých letech. Stále však na trhu chybí více firem s agresivnější růstovou strategií.
 

Očekávají ředitelé růst výnosů svých společností v horizontu 12 měšíců/3 let?

Očekávají ředitelé růst výnosů svých společností v horizontu 12 měšíců/3 let?

Pojďte s námi o výsledcích průzkumu diskutovat v LinkedIn skupině PwC ČR

Hlavní zjištění

Porosteme

Jiří Moser

„Příslibem pozitivního trendu je zvyšující se podíl firem, které plánují růst díky inovacím. Stále však dominují ty, které vidí největší růstovou příležitost ve větší penetraci stávajícího domácího trhu.“

Jiří Moser řídící partner PwC Česká republika

Ožívají transakce

Miroslav Bratrych

„Transakcím pomáhá i dobrá kondice tuzemských bank. Mají přebytek hotovosti a jsou ochotny poskytnout financování za velmi příznivých podmínek – u dobrých investičních příležitostí i na více než polovinu transakční hodnoty.“

Miroslav Bratrych, vedoucí partner Poradenských služeb PwC Česká republika

Z východu jen mírné ochlazení

Petr Smutný

„Dlouhodobý vývoj měny na základě chování trhu dokážou analytici s určitou mírou pravděpodobnosti odhadnout, ale administrativní zásahy se předvídají těžko.“

Petr Smutný, partner v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, PwC ČR

Lidé a technologie

Aleš Špidla

„Těší mě, že 15 % firem zvyšuje své investice do digitálních technologií z důvodu větší kybernetické bezpečnosti. Obával jsem se, že jich bude ještě méně. Doufám, že ostatní firmy už tyto technologie mají a nyní pracují jen na zlepšení procesů.“

Aleš Špidla, odborník na kybernetickou bezpečnost, PwC ČR

Strategická motivace

Daniel Soukup

„Systém řízení pracovního výkonu bude nově o kontinuálním koučinku a rozvoji, spíše než o známkování.“

Daniel Soukup, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR

Nebudou lidi…

Daniel Soukup

„Firmy detailně analyzují podmínky pro získání a udržení klíčových lidí – kolik jich potřebují a co nabízí konkurence.“

Daniel Soukup, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC ČR

Globálně vzato

Věra Výtvarová

„České firmy se budou muset soustředit na produkty s dostatečně vysokou přidanou hodnotou, aby své odborníky zaplatily.“

Věra Výtvarová, vedoucí partnerka Auditorských služeb, PwC ČR

Peníze z Bruselu hlavně na inovace

Karel Půbal

„Dotace, které budou k dispozici v rámci českých operačních programů budou určeny primárně malým a středním podnikům. To ovšem neznamená, že by se velké společnosti nemohly ucházet o peníze z evropských programů rozdělovaných přímo v Bruselu.“

Karel Půbal, ředitel Poradenství pro veřejný sektor, PwC ČR

Stát je náš partner, i když komplikovaný

David Borkovec

„Stát i finanční úřad by měl k firmám, které poctivě platí daně, přistupovat jako ke svým dobrým zákazníkům.“

David Borkovec, vedoucí partner Daňových a právních služeb, PwC ČR

Méně nespokojení ředitelé

Karel Půbal

„Firmy vnímají veřejnou správu pozitivněji, což souvisí s celkovým uklidněním ekonomické i politické situace v České republice.“

Karel Půbal, ředitel Poradenských služeb pro veřejný sektor, PwC ČR