PwC Business Academy - Kurzy

View this page in: English

Pro své klienty a obchodní partnery pořádáme odborné semináře, školení a konference a rádi i vás u nás na některé z těchto akcí přivítáme. Na této stránce najdete informace o akcích pořádaných Business Academy společností PwC. Těšíme se na setkání s vámi!


CIPD Postgraduální diplom v HRM

březen 2010 - říjen 2011 (v angličtině)

Mezinárodně uznávaná kvalifikace pro zkušené HR manžery, poprvé v České republice.


ACCA kvalifikace v IFRS

říjen - listopad 2010 (v angličtině)

ACCA kvalifikace v IFRS (DipIFR) je mezinárodní kvalifikací, která byla vytvořena přední profesní organizací pro účetní a auditory Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), jejíž certifikace jsou uznávány po celém světě. Získáním této kvalifikace výrazně zvýšíte svoji odbornost v IFRS.


Vytváření zpráv a komunikace

5. října 2010, 9:00 – 17:00 (v češtině)

Tento program uvede auditory do procesu řízení interního auditu. Jeho cílem je seznámit interního auditora s typickými zodpovědnostmi, jakými jsou dohled, delegování kompetencí, řízení výkonu nebo monitorování. Modul je dále zaměřen na rozvoj dovedností potřebných pro vytváření zpráv, konzultaci a prezentování nálezů interního auditu.


Zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích zemí

14 - 15. října 2010, 9:00 – 17:00 (v češtině)

Chcete komplexně, samostatně a správně zvládat formální stránku zaměstnávání cizinců? Právě pro vás je určen tento prakticky zaměřený dvoudenní program.


Převodní ceny v praxi

19. - 20. října 2010, 9:00 – 17:00 (v češtině)

Certifikovaný vzdělávací program, který je zaměřen na analýzu daňových a právních dopadů transferových cen a poskytne Vám praktické příklady, jak aplikovat princip tržního odstupu v praxi, jak minimalizovat rizika spojená s potenciálními daňovými doměrky a zároveň jak maximalizovat daňovou optimalizaci v této oblasti.


Corporate Governance – principy správy a řízení organizací

4. listopadu 2010, 9:00 - 17:00 (v češtině)

Oblast Corporate Governance (správa a řízení organizací) je jednou z klíčových oblastí, kde by interní audit měl poskytovat ujištění, nicméně málokterá oblast je tak často nepochopená. Modul uvádí koncept Corporate Governance, poskytuje základní rámec, předkládá globální trendy v corporate governance i lokální aplikace a požadavky. Část kurzu bude věnována výborům pro audit, jejich roli ve správě a řízení organizací, dobré praxe a příkladům jeho fungování. Součástí je i vymezení role IA jako součást dobré Corporate Governance.

LINK TEXT

The Academy has a new web site!

 

Thank you for your visit!

 

Please click here to be redirected to our brand new Academy web site

Should You be interested in our 2012 courses, please visit our courses calendar

 

 

ACCA | Diploma in IFRS | Certified Internal Auditor (CIA) | Certified Information Systems Auditor (CISA) | Project Management