PwC Business Academy - Kurzy

View this page in: English

Pro své klienty a obchodní partnery pořádáme odborné semináře, školení a konference a rádi i vás u nás na některé z těchto akcí přivítáme. Na této stránce najdete informace o akcích pořádaných Business Academy společností PwC. Těšíme se na setkání s vámi!


CIPD Postgraduální diplom v HRM

březen 2010 - říjen 2011 (v angličtině)

Mezinárodně uznávaná kvalifikace pro zkušené HR manžery, poprvé v České republice.


ACCA kvalifikace v IFRS

říjen - listopad 2010 (v angličtině)

ACCA kvalifikace v IFRS (DipIFR) je mezinárodní kvalifikací, která byla vytvořena přední profesní organizací pro účetní a auditory Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), jejíž certifikace jsou uznávány po celém světě. Získáním této kvalifikace výrazně zvýšíte svoji odbornost v IFRS.


Vytváření zpráv a komunikace

5. října 2010, 9:00 – 17:00 (v češtině)

Tento program uvede auditory do procesu řízení interního auditu. Jeho cílem je seznámit interního auditora s typickými zodpovědnostmi, jakými jsou dohled, delegování kompetencí, řízení výkonu nebo monitorování. Modul je dále zaměřen na rozvoj dovedností potřebných pro vytváření zpráv, konzultaci a prezentování nálezů interního auditu.


Zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích zemí

14 - 15. října 2010, 9:00 – 17:00 (v češtině)

Chcete komplexně, samostatně a správně zvládat formální stránku zaměstnávání cizinců? Právě pro vás je určen tento prakticky zaměřený dvoudenní program.


Převodní ceny v praxi

19. - 20. října 2010, 9:00 – 17:00 (v češtině)

Certifikovaný vzdělávací program, který je zaměřen na analýzu daňových a právních dopadů transferových cen a poskytne Vám praktické příklady, jak aplikovat princip tržního odstupu v praxi, jak minimalizovat rizika spojená s potenciálními daňovými doměrky a zároveň jak maximalizovat daňovou optimalizaci v této oblasti.


Corporate Governance – principy správy a řízení organizací

4. listopadu 2010, 9:00 - 17:00 (v češtině)

Oblast Corporate Governance (správa a řízení organizací) je jednou z klíčových oblastí, kde by interní audit měl poskytovat ujištění, nicméně málokterá oblast je tak často nepochopená. Modul uvádí koncept Corporate Governance, poskytuje základní rámec, předkládá globální trendy v corporate governance i lokální aplikace a požadavky. Část kurzu bude věnována výborům pro audit, jejich roli ve správě a řízení organizací, dobré praxe a příkladům jeho fungování. Součástí je i vymezení role IA jako součást dobré Corporate Governance.