Publikace - Bankovnictví

View this page in: English

PwC vydala již řadu publikací týkajících se problematiky bankovnictví.
 

Zde si můžete stáhnout anglické verze vybraných publikací týkajících se bankovnictví.

 

Všechny publikace týkající se bankovnictví najdete na globálních stránkách PwC.

  Publikace - Bankovnictví

 

Czech Banking Banana Skins 2012, Studie CSFI a PwC Survey, Největší hrozby pro české bankovnictví - Report pro ČR Czech Banking Banana Skins 2012, Studie CSFI a PwC Survey, Největší hrozby pro české bankovnictví - Report pro ČR Odpovědi českých respondentů vyjadřovaly značnou obavu z dopadů dluhové krize veřejných rozpočtů na křehkou ekonomiku a bankovní systém, který se stále vyvíjí. Na domácím trhu převládá znepokojení nad rostoucí mírou špatných úvěrů a prudkým nárůstem regulačních nákladů.
229 kB PDF file | březen 2012 | tisková zpráva

 
Index spokojenosti zákazníků (Customer Experience Index - 2010) "Index spokojenosti zákazníků" (Customer Experience Index - 2010)
připravuje PwC ve spolupráci se společností Senteo. Index již několik let hodnotí banky v Rusku. Letos byl průzkum rozšířen o hodnocení bank v České republice, na Slovensku a Ukrajině. Index spokojenosti zákazníků poskytuje nové měřítko kvality retailových bank. Hodnotí kvalitu značky, její komunikaci směrem k zákazníkovi, úroveň prostředí poboček, kvalitu nabídky ve vztahu k požadavkům klienta a způsob, jakým vnitřní kultura banky přispívá k jednání se zákazníkem. V letošním roce průzkum zahrnuje 90 retailových bank ve čtyřech zemích Střední a východní Evropy.
(ke stažení v angličtině, 3,99 MB PDF file) | 2011