Publikace - Bankovnictví a kapitálových trhů

View this page in: English Publikace - Bankovnictví

PwC vydala již řadu publikací týkajících se problematiky zábavního průmyslu a médií.

Všechny publikace týkající se bankovnictví a kapitálových trhů najdete zde.

Czech Banking Banana Skins 2012, Studie CSFI a PwC Survey, Největší hrozby pro české bankovnictví - Report pro ČR

Odpovědi českých respondentů vyjadřovaly značnou obavu z dopadů dluhové krize veřejných rozpočtů na křehkou ekonomiku a bankovní systém, který se stále vyvíjí. Na domácím trhu převládá znepokojení nad rostoucí mírou špatných úvěrů a prudkým nárůstem regulačních nákladů.

229 kB PDF file | březen 2012 | tisková zpráva