Automobilový průmysl

View this page in: English

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl představuje jeden z nejdůležitějších sektorů české ekonomiky. Tržby českého automobilového průmyslu v roce 2011 dosáhly téměř 800 mld. Kč, což představuje více než 8 % HDP České republiky. (zdroj: www.autosap.cz) Za první pololetí roku 2012 se v ČR vyrobilo přes 600 tis. vozů. Firmy z automobilového odvětví se pravidelně umísťují mezi nejvýznamnějšími a nejobdivovanějšími společnostmi České republiky.

Automobilový průmysl nejsou jen výrobní společnosti. Patří k němu i prodej vozidel a jejich údržba, ať už v autorizovaných nebo neautorizovaných servisech. Na automobilový průmysl jsou napojeny služby jako je např. doprava nových vozů, zásobování servisů vybavením a spotřebním materiálem vč. náhradních dílů, prodej ojetých vozidel, nebo financování vozidel pro korporátní i detailové zákazníky.

PwC si uvědomuje výzvy, kterým toto odvětví čelí: obtížná situace na vyspělých trzích, tvrdý konkurenční boj v České republice i nové příležitostí na východě. Pro subjekty z tohoto odvětví proto vedle celé řady služeb nabízíme i analytické zprávy a setkání zaměřená na vybraná témata.

 

Vybrané oblasti, kde vám můžeme pomoci

 • Podpora při výběru umístění nových výrobních kapacit – s přihlédnutím nejen k existující infrastruktuře a lidským zdrojům v regionu, ale i k možnosti investičních pobídek a daňových úlev
 • Podpora při návrhu systému odměňování a benefitů včetně registrace cizinců a řešení daní z příjmů fyzických osob
 • Pomoc při prověřování a výběru dodavatelů
 • Optimalizace výrobního toku a dodavatelského řetězce
 • Zlepšení řízení pracovního kapitálu
 • Daňové poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, cel při vývozu a dovozu vozidel a náhradních dílů
 • Poradenství v oblasti transfer pricingu včetně přípravy metodiky
 • Nezávislá revize a optimalizace prodejních procesů na úrovni importérských společnosti
 • Optimalizace a rozvoj dealerské sítě
 
 • Revize fungování dealerství a návrhy pro zvýšení jeho efektivity – řízení zásob, financování, analýza ziskovosti, prodejní procesy
 • Vyšetřování možných podvodů v dealerské síti
 • Zvyšování tržeb a ziskovosti v oblasti after-sales
 • Revitalizace a restrukturalizace problémových dealerství
 • Podpora při plánování nástupnictví ve firmě
 • Zvyšování výkonnosti prodejních procesů financujících společností – customer relationship management, fleetové i retailové prodeje
 • Zvyšování kvality služeb a ziskovosti firem poskytujících služby pro servisní a dealerské sítě
 • Nastavení finančních procesů a kontrol, pomoc při zavádění účinného interního auditu pro všechny typy společností

PwC's 17th Annual Global CEO Survey


How are CEOs capitalising on global trends as they prepare for the future?
Find out here

CEO Insights blog
PwC at Davos