Naši zkušení a kvalifikovaní odborníci mohou pracovat i pro vás

View this page in: English

Auditorské služby

Potřebujete obsadit pozici ve finančním oddělení na dobu určitou?

Chcete mít jistotu, že získáte pracovníka s odpovídající kvalifikací, který rychle převezme potřebnou pracovní agendu?

Máte specifické požadavky na rozvrh pracovní doby?

 

Řada podniků čelí v současné době novým nárokům na řízení pracovní doby. Přicházejí nové projekty, které vyžadují zapojení nových pracovníků, nastávají období, ve kterých objem práce převyšuje možnosti vašeho stávajícího pracovního týmu, dochází ke změnám z důvodu odchodů na mateřské dovolené či je potřeba rychle obsadit stávající či nové pracovní pozice. Aby implementací těchto změn vaše firma neoslabila svou pozici na trhu, je nutné reagovat pružně a zajistit, aby nově vybraní zaměstnanci byli nejen profesionálové ve svém oboru, ale aby v krátké době převzali své pracovní povinnosti a začít fungovat v dané pozici zcela samostatně, bez nutnosti nadbytečné kontroly.

Uvědomujete si tuto potřebu i ve vašem podniku?

 

Máme pro vás řešení

 • Spolu s vámi analyzujeme situaci, ve které se nacházíte
 • Vybereme odborníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci, své zkušenosti v oblasti účetnictví a auditu získali v naší společnosti, absolvovali zde řadu odborných školení a jsou i nadále průběžně proškolováni
 • Navrhneme optimální zapojení pracovníka do vaší stávající organizační struktury, pomůžeme vám definovat pracovní náplň či rozvržení pracovních úkolů v rámci oddělení

 

Jaké služby nabízíme

 • Posílení finančního oddělení v době zvýšených nároků na odbornost či objem pracovních úkolů
 • Zástup vašeho pracovníka v době jeho absence (z důvodu mateřské dovolené, pracovní stáže či jiných důvodů)
 • Zajištění zkušených odborníků pro práci na projektech (např. přechod na IFRS, vstup na burzu, apod.)
 • Podporu vašeho finančního oddělení i v dalších případech

 

Pro jaké typy pracovních pozic

 • Ve finančním oddělení v oblastech vedení účetnictví (podle českých i mezinárodních předpisů - IFRS) a controllingu
 • Od pozic vyžadujících pouze několik let praxe až po řídící pozice
 • Exekutivní i s velkými rozhodovacími pravomocemi

 

Co získáte

 • Odpovídající úroveň kvalifikace pracovníka
 • Okamžité převzetí pracovní agendy
 • Zástup pracovníka v době pravidelného školení či nemoci
 • Cenu srovnatelnou s vašimi současnými náklady na zaměstnance
 • Zkušenosti v oblasti auditorských služeb
 • Odbornost a profesionalitu (odpovídající kvalifikace, průběžné profesní vzdělávání, přístup pracovníka ke konzultacím s našimi odborníky)
 • Trvání smlouvy od několika týdnů až po dobu jednoho roku

 

Najdeme vhodné řešení i pro vás!