PwC ще инвестира 60 милиона щатски долара за повишаване качеството и разширяване обхвата на предлаганите услуги в Централна и Източна Европа

View this page in: English

София, 17 октомври 2013 г. – PwC ще инвестира 60 милиона щатски долара в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през следващите три години, с цел усъвършенстване на своята експертиза в различните индустриални сектори, както и на ниво технически умения, и за укрепване на водещата си позиция на пазара. Инвестицията ще се финансира от PwC Великобритания и фокусът й ще бъде привличане на водещи специалисти от пазара, както и командироване в ЦИЕ на съдружници и директори от глобалната мрежа на PwC.

Майкъл Кубена, Главен изпълнителен директор на PwC за ЦИЕ, коментира мотивите зад тази инвестиция:

„С развитието на пазарите, на които осъществяваме своята дейност, нашите клиенти стават все по-взискателни и, ако искаме да запазим позицията си на водеща компания на пазара, трябва да бъдем още по-добри. Трябва да можем да предоставяме услуги, които са по-обхватни, по-фокусирани и по-добре интегрирани, така че да отговорят на уникалните предизвикателства, пред които са изправени нашите клиенти. Започнахме да разширяваме нашата индустриална и техническа експертиза преди няколко години и вече имаме значителен успех. Работата в по-тясно сътрудничество с PwC Великобритания ще ни позволи да ускорим инвестициите в нашия бизнес, да развием по-бързо нови умения и да разработим услуги, които ще са от полза на нашите клиенти, и ще спомогнат за постигане на положителен растеж. Същевременно, това ще ни позволи да предоставим и интере��ни възможности за кариерно развитие на служителите ни в ЦИЕ.“

Преместване на икономическата мощ към развиващите се пазари

Според Глобалния годишен преглед на PwC, съществуват пет глобални тенденции, които ще променят облика на световния бизнес. Една от тези тенденции е преместването на икономическата мощ от развитите към развиващите се страни. През следващото десетилетие ще станем свидетели как този процес достига своя преломен момент като развиващите се пазари увеличат влиянието си още повече. През 2009 г. общият брутен вътрешен продукт (БВП) на Е7 – седемте водещи развиващи се държави в света – представляваше около две трети от този на Г7, съответно седемте най-развити държави в света. Към 2050 г. те вече ще са разменили местата си, като съвкупният БВП на Е7 ще е достигнал почти двойния размер на съвкупния БВП на Г7.

Иън Пауъл, Председател и Старши съдружник в PwC Великобритания, коментира: „Инвестираме в международната ни мрежа, там където има значителен потенциал за по-висок растеж. От изключителна важност е да имаме добри позиции, за да помогнем на клиентите си да се възползват от бързоразвиващите се икономики, както и да работим с новите си клиенти в процеса на техния растеж.“

Финансирането ще се фокусира върху индустрии, географски райони и услуги, които имат най-голям потенциал да допринесат за икономическото развитие в региона – особено на по-големите пазари, като Русия и Полша, както и върху икономики с висок икономически ръст, а също и върху ключови сектори, като нефт и газ, рудодобив, ютилитис, финансови услуги и публичен сектор.

Ирина Цветкова, Управляващ съдружник на PwC България, също сподели: „Плановете за увеличаване на инвестициите в нашия регион са продиктувани и от нуждите на българския пазар и на нашите клиенти и отговарят на амбициите ни да продължим да предоставяме висококачествени услуги в България и да поддържаме водещата си позиция на пазара. Инвестицията ще ни помогне да разширим обхвата на нашите услуги и експертиза в ключови сектори от българската икономика, като енергетика, финансови услуги и публичен сектор.“

Бележки:

За PwC ЦИЕ: PwC Централна и Източна Европа осъществява своята дейност в региона повече от двадесет години. Днес, PwC ЦИЕ включва 280 съдружника и 7 000 служители в 54 офиса в 29 държави. Ние сме единствената фирма за професионални услуги, която има напълно интегрирана мрежа, обхващаща територията на Централна и Източна Европа и на бившите страни от ОНД..

За PwC Великобритания: PwC Великобритания обхваща 874 съдружника и над 17 400 служители в 57 офиса на територията на Великобритания, Англо-нормандските острови и Близкия изток. За повече информация, посетете www.pwc.co.uk.

За PwC България: PwC е на българския пазар от 1992 г. и през последните 20 години е ангажирано в предоставянето на качествени одиторски, данъчни и консултантски услуги. С местен екип от 150 служители PwC България предоставя всеобхватни услуги и изгражда дълготрайни връзки със своите клиенти, като им помага в намирането на ефективни решения за техния бизнес, съчетавайки познаването на различните индустриални сектори и техническата си експертиза. За повече информация, посетете www.pwc.com/bg/.

За PwC: PwC съдейства на дружества и лица в създаването на стойността, която искат да изградят. Ние сме мрежа от фирми в 157 държави с над 184 000 служители, ангажирани в предоставянето на качествени одиторски, данъчни и консултантски услуги. Научете повече за нас и ни посетете на www.pwc.com.

PwC се отнася за PwC мрежата и/или една или повече от фирмите в нея, като всяка от тях е самостоятелно юридическо лице. Вижте www.pwc.com/structure за повече информация.

© 2013 PwC. Всички права запазени.