Кариери

View this page in: English

Нашата корпоративна култура

Работата в PwC означава да сте част от екип мотивирани и талантливи професионалисти, обединени от общата задача да предоставят новаторски услуги на нашите клиенти в атмосфера на непрекъснато професионално усъвършенстване.

Работа в екип

В екип се достигат най-добрите решения на базата на съвместната работа с колеги и клиенти. Екипът в PwC се гради на дълготрайни взаимоотношения на базата на взаимно уважение и постоянна обмяна на знания, опит, ресурси и възможности. Принадлежността към екипа Ви кара да се чувствате ценен, идеите Ви - важни и гласът Ви чут.

Работа с клиенти

Ние фокусираме нашите услуги върху бъдещето на нашите клиенти. Стремежът ни е постоянно да допринасяме с нови идеи към бизнеса на клиентите ни и да ги реализираме.

Професионално развитие

Клиентите ни разчитат на нас заради нашия опит. Опит, който се постига с непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията ни. Опит, който фокусираме върху намирането на най-добрите решения за нашите клиенти. Нашата организация се основава на знание и обучение от един нов тип.

Работата тук е удоволствие.