Календар с отворени семинари

View this page in: English

Юли 2014

11 - 12 Юли  Умения за изнасяне на въздействаща презентация (1,5 дни) 220 + ДДС (евро)
18 Юли  Ефективно управление на баланса работа - личен живот (управление на стреса) 200 + ДДС (евро)

Септември 2014

25 - 26 Септември  Умения за изнасяне на въздействаща презентация (1,5 дни) 220 + ДДС (евро)
30 Септември  Основи на ДДС в 6 модула- част 1 (3 часа) 250 + ДДС (евро)

Октомври 2014

1 Октомври  ДДС за услуги, предоставяни по електронен път - новите правила от 1 януари 2015г. (3 часа) 100 + ДДС (евро)
3 Октомври  ДДС за услуги, предоставяни по електронен път - новите правила от 1 януари 2015г. (3 часа) 150 + ДДС (евро)
7 Октомври  Основи на ДДС в 6 модула- част 2 (3 часа)  
10 Октомври  ДДС в туристическата индустрия (4 часа) 120 + ДДС (евро)
14 Октомври  Основи на ДДС в 6 модула- част 3 (3 часа)  
16 - 17 Октомври  Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси 250 + ДДС (евро)
17 - 18 Октомври  mini MBA: session 1 Business Breakdown and Map*  
18 - 19 Октомври  mini MBA: session 2 Corporate and Business Strategy*  
21 Октомври  Основи на ДДС в 6 модула- част 4 (3 часа)  
23 - 24 Октомври  Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси 250 + ДДС (евро)
24 - 25 Октомври  mini MBA: session 3 Leadership and Negotiation*  
28 Октомври  Основи на ДДС в 6 модула- част 5 (3 часа)  
30 - 31 Октомври  Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси 250 + ДДС (евро)

Ноември 2014

4 Ноември  Основи на ДДС в 6 модула- част 6 (3 часа)  
5 - 6 Ноември  Финанси за нефинансисти 220 + ДДС (евро)
7 Ноември  Новости в международните стандарти за финансово отчитане + сесия за въпроси и отговори 100 + ДДС (евро)
7 - 8 Ноември  mini MBA: session 4 People Management*  
20 - 21 Ноември  Годишно счетоводно приключване и актуални данъчни въпроси 250 + ДДС (евро)
21 Ноември  mini MBA: session 5 Time Management, Stress Management, Communication*  
27 Ноември  Основни мениджърски умения 200 + ДДС (евро)
28 - 29 Ноември  Ефективно управление на хора - умения за напреднали (1, 5 дни) 220 + ДДС (евро)

Декември 2014

5 Декември  Новости в международните стандарти за финансово отчитане + сесия за въпроси и отговори 100 + ДДС (евро)
5 - 6 Декември  mini MBA: session 6 Project Management and Business Processes*  
9 Декември  ДДС за услуги предоставяни по електронен път - новите правила от 1 януари 2015г. (3 часа) 100 + ДДС (евро)
11 - 12 Декември  Умения за изнасяне на въздействаща презентация (1,5 дни) 220 + ДДС (евро)
12 - 13 Декември  mini MBA: session 7 Accaunting Basics and Financial Management  

Януари 2015

9 - 10 Януари  mini MBA: session 8 Marketing*  
12 Януари  ДДС за услуги, предоставяни по електронен път - новите правила от 1 януари 2015г. (3 часа) 100 + ДДС (евро)
15 Януари  Промени в данъчното законодателство от 1 януари 2015 (4 часа) 120 + ДДС (евро)
16 Януари  mini MBA: session 9 Linking it all together*  
23 Януари  Промени в данъчното законодателство от 1 януари 2015 (4 часа) 120 + ДДС (евро)
30 Януари  Промени в данъчното законодателство от 1 януари 2015 (4 часа)) 120 + ДДС (евро)
 

* Курсът се провежда само на английски език и е част от Програмата мини MBA. Цена на Програмата: 2 200 Евро + ДДС
** При записване на повече от 2 участници от компания има корпоративни отстъпки
*** PwC Академията си запазва правото на промени в датите на курсовете при възникване на такава необходимост