Нашият ръководен екип

View this page in: English

Ирина Цветкова
Управляващ съдружник

Одит услуги
Щефан Вайблен
Ръководител Одит услуги
контакт
Цветана Цанкова
Съдружник, Одит услуги
контакт
Консултантски услуги
Божидар Нейчев
Ръководител Консултантски услуги
контакт
Албена Маркова
Съдружник, Консултантски услуги
контакт
Данъчни услуги
Ирина Цветкова
Ръководител Данъчни и правни услуги
контакт
Пол Тобин
Съдружник, Данъчни услуги
контакт