Nieuwe Wetgeving Curaçao

De Staten van Curaçao hebben recentelijk een uitgebreide en ingrijpende wetswijziging goedgekeurd ten aanzien van een aantal belastingwetten. Op basis van deze wetswijziging wordt de mogelijkheid van pensioensparen bij een bank geïntroduceerd, worden de regels bij omzetting van een reguliere naamloze of besloten vennootschap naar een vrijgestelde vennootschap aangepast en worden de bestaande beleidsregels ten aanzien van fusie, splitsing en omzetting van rechtspersonen nu in de fiscale wetten vastgelegd. Daarnaast zijn er op veel plaatsen kleine technische aanpassingen aangebracht, onder meer om onjuiste verwijzingen te verbeteren. In dit memo bespreken wij voor u de belangrijkste aspecten en aandachtspunten.