Omzetbelasting en formeel recht

Op vrijdag 19 april heeft het parlement van Curaçao een aantal wijzigingen in de omzetbelasting (OB) goedgekeurd. De wijzigingen zijn niet zo vergaand als het oorspronkelijke voorstel, maar zullen nog steeds grote gevolgen hebben voor vrijwel iedereen die op Curaçao woont of hier een bedrijf heeft.
In onze nieuwsflits bespreken wij de belangrijkste aspecten en gaan daarna kort in op enkele bijzondere aandachtspunten.