Stichting Particulier Fonds

HHet doel van dit memorandum is om inzicht te geven over de praktische toepassingsmogelijkheden van een Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF), bezien vanuit fiscale optiek.