Scheepstonnage

De Scheepstonnagebelasting werd ingevoerd in het jaar 1987. Belangrijkste kenmerk van de tonnagebelasting is dat op forfaitaire wijze de met zeescheepvaart behaalde winst wordt belast. Deze heffing heeft een belangrijke rol vervuld voor de voormalige Nederlandse Antillen als vestigingsplaats van scheepvaartbedrijven.

Al snel bleek de tonnagebelasting een succes, zozeer zelfs dat in 1997 Nederland ook een tonnagebelasting invoerde, en daarin werd nagevolgd door een aantal andere EU-lidstaten.