Scheepstonnage

Deze tax news is van toepassing voor Curaçao en St. Maarten.
De Scheepstonnagebelasting werd ingevoerd in het jaar 1987. Belangrijkste kenmerk van de tonnagebelasting is dat op forfaitaire wijze de met zeescheepvaart behaalde winst wordt belast. Deze heffing heeft een belangrijke rol vervuld voor de Nederlandse Antillen als vestigingsplaats van scheepvaartbedrijven.
Al snel bleek de tonnagebelasting een succes, zozeer zelfs dat in 1997 Nederland ook een tonnagebelasting invoerde, en daarin werd nagevolgd door een aantal andere EU-lidstaten.