Pensioenregeling

Deze tax news is van toepassing voor Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden.
De fiscale voorwaarden voor het opbouwen van een pensioen zijn op de verschillende eilanden in grote lijnen aan elkaar gelijk. Het belangrijkste verschil tussen Curaçao en St. Maarten enerzijds en de BES eilanden anderzijds is de ingangsdatum. Op de BES eilanden moet een pensioen worden opgebouwd tot de leeftijd van 65 jaar, op de andere eilanden is dat 60 jaar. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de leeftijd voor ouderdomspensioen (AOV) wel al is verhoogd naar 65 jaar.