Ondernemingsrecht

In dit memo gaan wij in op de fiscale en de civielrechtelijke consequenties van deze wetgeving. De strafrechtelijke en overige publiekrechtelijke regelingen (zoals de toezichtregels van de Centrale Bank) zijn niet in dit overzicht genoemd. Indien uw bedrijf onder toezicht van de Centrale Bank valt, zijn er nadere regels voor uw bedrijf