Fictief rendement in de inkomstenbelasting

Indien u aandelen in een buitenlandse beleggingsmaatschappij of een vrijgestelde vennootschap houdt, bent u inkomstenbelasting verschuldigd over een door u aan te geven fictief rendement.